goralılar ne demek?

Goralılar, veya Goraniler (Goranci ve Gorani), ağırlıklı olarak Kosova, Arnavutluk ve Makedonya topraklarının kesiştiği arazideki Gora bölgesinde yaşayan Müslüman bir Güney Slav halkıdır.1

Günümüzde Goralılar

Goralılar günümüzde, etnik aidiyetleri kesinleşmemiş oldukları için, birçok devlet ve kültür arasında paylaşılamayan bir halk durumundadırlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde, bölgedeki Müslüman ahali ile beraberlik içinde yaşamış ve aidiyetleri sorgulanmamıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde artan ayrılıkçı hareketler sonucunda Balkanlar’da Osmanlı egemenliğinin ortadan kalkmasıyla beraber, Slav nüfusunun politik baskınlığı arttıkça, Goralılar da dil yakınlığı sebebiyle Slav fikriyatından etkilenmeye başladılar. Sonrasında, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ve Yugoslavya devletlerinin Slav ağırlıklı yapıları sebebiyle, bölgedeki Slav halklarıyla yakınlaşmada artışlar oldu.2

Bugün, Sırbistan'ın bölgede eski egemen güç olması sebebiyle Goralılar üzerinde, yaşayış, politika bakımlarından etkisi söz konusudur. İş bulma sıkıntısı sebebiyle Gorani gençlerin bir kısmı Sırbistan’da çalışarak geçimini sağlamaktadır. Bulgaristan Cumhuriyeti devleti, bölgedeki etkisi arttırmak için bizzat Gora bölgesine Goralılara Bulgaristan pasaportu dağıtmaktadır. Aynı şekilde, Makedonya’nın da pasaport dağıtma yaklaşımı vardır. Bütün bu politik atakların dışında, geçim şartları zorluğu sebebiyle Goralı genç nüfusun az sayılamayacak bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerinde geçici veya kalıcı olarak yaşamlarını sürdürmektedir.

Resimler

<center>

Dosya:Flag of Gorani.svg|Goralıların tarihsel bayrağı Dosya:Dragaş-Kosova.jpg|Goralıların yerleşkelerinden Dragaş Dosya:Gora-Kosova.jpg|Kosova sınırları içindeki Gora bölgesi

</center>

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: goralılar. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. a b Dokle, Nazif. Rečnik Goransko (Našinski) - Albanski, Sofia 2007, Pečatnica Naukini Akademiji "Prof. Marin Drinov", s. 5, 11, 19 (Nazif Dokle. Goranian (Našinski) - Albanian Dictionary, Sofia 2007, Published by Bulgarian Academy of Sciences, p. 5, 11, 19)

  2. Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007

Kategoriler