genseriko ne demek?

Genseriko, 5. yüzyılın sonlarında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılma sürecinde etkili olan bir Vandallar kralıdır. Genseriko'nun hüküm süresi 428 ve 477 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Genseriko, öncelikle İspanya'da hüküm süren Vandallar Krallığı'nı yönetmiştir. Daha sonra Kuzey Afrika'ya taşınarak kendi krallığını kurmuştur. Bu dönemde Genseriko özellikle Kuzey Afrika kıyılarını Roma İmparatorluğu'na karşı savunmuş ve birçok başarılı askeri sefer düzenlemiştir.

Genseriko'nun en ünlü eylemlerinden biri, 455 yılında Roma'yı yağmalamasıdır. Vandallar, Roma şehrini ele geçirmiş ve yağmalamışlardır. Bu olay, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandıran bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Genseriko'nun Vandallar yönetiminde Kuzey Afrika'da kurduğu krallık, 533 yılında Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) tarafından fethedilerek sona ermiştir. Genseriko'nun ardılı olan Vandallar Kralı Hilderik, Bizans güçleri tarafından tahttan indirilerek yapılan fetih sonlandırılmıştır.

Genseriko'nun hüküm sürdüğü dönem, tarihte önemli bir dönüm noktası olup Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hızlandıran etkileriyle bilinir. Kendisi ayrıca Vandalların en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilir.