fiilde zaman kayması Ne Demek?

Görüntüde ve teknik olarak bir zaman çekiminde olan bir fiilin esasen başka bir zaman kipi anlamıyla kullanılması durumu.

Örnek: "Yarın Ahmet geliyor" cümlesinde gelecek zaman anlamı varken şimdiki zaman kullanılmıştır.