feodal Ne Demek?

Genellikle bir bey ve o beyin yönetimini kabul etmiş aşiretler şeklinde örgütlenmiş düzen ve bu düzenin ögelerini anlatmak için kullanılır.

Feodalitede merkezi hükümet zayıftır ve yerel beylikler arasında paylaşılmıştır hatta yer yer merkezi yönetimin tamamen çöktüğü ve yönetimin tamamen yerel beyliklerce idare edildiği görülebilir.

Çok geniş anlamıyla Anadolu'daki beylikler dönemi de feodalizme bir örnek olarak gösterilebilir. Klasik örnek ise Ortaçağ Avrupa'sındaki feodal düzendir.