fantazi mi fantezi mi doğru yazılışı ne demek?

"fantazi mi" ve "fantezi mi" ifadelerinin doğru yazılışları şu şekildedir:

  • fantazi mi: İngilizce kökenli olan ve "hayalî, tasavvufî" anlamına gelen "fantazi" kelimesinin İsim + Edat tamlaması yapısında kullanıldığı soru cümlelerindeki hâlidir. Örnek: "Bu roman fantastik bir fantazi mi?"

  • fantezi mi: Arapça kökenli olan ve "hayal, düş" anlamına gelen "fantezi" kelimesinin soru cümlelerindeki hâlidir. Örnek: "Bu film bir fantezi mi?"

Bu nedenle doğru kullanım, kullanılmak istenen anlama ve cümlenin yapısına bağlı olarak "fantazi mi" veya "fantezi mi" şeklindedir.