family kısaltması ne demek?

"Family" kelimesinin İngilizce'de kısaltması genellikle "fam." veya "fam" olarak kullanılır. Bu kısaltmalar genellikle yazılı metinlerde daha kısa ve pratik bir şekilde "family" kelimesini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "We went on a vacation with the whole family." cümlesi "We went on a vacation with the whole fam." şeklinde kısaltılabilir. Ancak, kısaltmaların kullanımı resmi veya akademik metinlerde daha az tercih edilir ve daha çok günlük, informal metinlerde kullanılır.