erkeği toklukta kadını yoklukta ne demek?

"Erkeği toklukta kadını yoklukta" bir deyimdir ve toplumda erkeklerin maddi durumlarına bağlı olarak kadınlara olan ilgi ve davranışlarının değişebileceğini ifade etmektedir.

Bu deyimde "tokluk" erkeğin maddi güvencesini, refahını ve doyum düzeyini temsil ederken, "yokluk" ise erkeğin maddi güvencesinin olmamasını, yoksulluk içinde olmasını ifade etmektedir. Yani erkeklerin genel olarak kadınlara yönelik ilgisi, kendi maddi durumlarına bağlı olarak değişmektedir. Erkeklerin ekonomik güçleri olduğunda daha fazla ilgi ve çekicilik gösterdikleri, ancak ekonomik güçlerini kaybettiklerinde veya yokluk içinde olduğunda ilgilerinin azaldığı veya tamamen kaybolduğu vurgulanmaktadır.

Bu deyim, bazı erkeklerin yalnızca maddi güçlerine dayanarak kadınlara ilgi duydukları ve bu ilginin kadının ekonomik statüsüyle doğrudan ilişkili olduğunu savunan bir anlayışın eleştirisidir. Deyim, kadınları sadece maddi güçleriyle ilgi çekici olabilecek varlıklar olarak görmek yerine, insanların maddi olmayan özellikleri ve duygusal bağlarının daha önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Öte yandan, bu deyim içerisinde kadınların da kendi refahlarının ve maddi güvencelerinin olduğu bir ilişkide olduğunu göstermektedir. Kadınlar, kendi ihtiyaçlarına ve maddi güvencelerine özen göstermekte ve potansiyel bir eş seçerken, karşısındaki erkeğin maddi durumunu da göz önünde bulundurmaktadır.

Değişen toplumsal dinamikler ve kadın-erkek eşitliği mücadelesiyle birlikte bu deyimin anlamı ve geçerliliği tartışmalı hale gelmektedir. Öte yandan, her iki cinsiyetin de maddi güvenceye ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın ilişkilerde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Ancak, ilişkilerin sadece maddi durum üzerine inşa edilmesi yerine duygusal bağların ve karşılıklı saygının da önemli olduğu unutulmamalıdır.