efnan Ne Demek?

2000 sonrasında arttığı görülen bir kız ismi. Kuran'da Rahman suresi 48. ayette geçen sözcük kimi yorumlara göre "çeşit çeşit", kimilerine göre ise "sık dallı" anlamındadır. Bazı kaynaklarda karşımıza çıkan "cennetteki güzel gözlü kız" yorumu zorlamadır.