effüzyon ne demek?

Effüzyon, bir gazın veya sıvının kapalı bir eşit hacimli alana yayılma sürecidir. Bu süreç, termal hareketliğin bir sonucu olarak gaz moleküllerinin rastgele hareket etmesiyle gerçekleşir. Gaz molekülleri, kapalı bir alandaki herhangi bir noktaya rastgele hareket ederek, diğer moleküllerle çarpışarak yayılır ve eşitlenirler. Bu süreç, Gaz kanununun iki temel yasası tarafından sipariş edilir: İlk yasa (Gazların niceliğinin korunumu) ve İkinci yasa (Gazların düzensizleştirilmesi ve doğru evrim). Effüzyon, gaz moleküllerinin hızını etkiler ve gaz moleküllerinin dağılımını belirler.