edom neresi ne demek?

Edom, antik bir Orta Doğu krallığıdır. Bu krallık, M.Ö. 12. yüzyılda Filistin bölgesinde kurulmuştur. Edom, bugünkü Ürdün ve güney İsrail'in bir kısmını kapsayan bir bölgeyi kontrol ediyordu.

Edom halkı, çoğunlukla Arap kökenli olup, İncil'de "Esav" olarak da adlandırılırlar. Edom Krallığı, özellikle İsrail Krallığı ile sık sık çatışmalar yaşamıştır. İncil'de bu çatışmaların kökeni İbrahim'in oğlu İshak'ın ikiz torunları olan Jakob (İsrail) ve Esav (Edom) arasındaki anlaşmazlıklara dayandırılmaktadır.

Edom, zengin maden kaynaklarına sahip olduğu için ticari ve ekonomik açıdan büyük öneme sahipti. Özellikle bakır madenleri ünlüydü ve bu halkın ana geçim kaynağıydı. Bu nedenle, Edomlular ticarette de önemli bir rol oynadılar.

M.Ö. 6. yüzyılda Babillilerin hüküm sürdüğü dönemde Edom, tamamen yok olmuş gibi görünmektedir. Bugün, Edom bölgesi arkeolojik kazılarla incelenmekte ve Ürdün ve İsrail sınırlarının bir parçası olarak kabul edilmektedir.