eşsesli ne demek?

Eşsesli,1 sesteş veya homofon;23 söylenişleri (telaffuzları) aynı, anlamları farklı olan (sözcükler).4 Eşsesli kelimelerin yazılışları (imlâları) her zaman aynı olmayabilir. Eğer telaffuzun yanı sıra yazılışları da aynı ise homonim olarak adlandırılırlar. -Telaffuzuna bakılmaksızın- yazılışları aynı olan sözcüklere ise homograf denir.5

Türkçedeki eşsesli kelimelerin tamamına yakını aynı zamanda homonimdir: yaz, el, boz vs. Bu nedenle Türkçede eşsesli sözcüğü sıklıkla homonim anlamında kullanılır.6

Batılı dillerde ise homonim <u>olmayan</u> (yazılışı farklı) esşesli sözcüklere sıklıkla rastlanır. Örneğin İngilizcede fonemlere karşılık gelen harf grupları kelimeye göre değişiklik gösterebildiği için pek çok homonim olmayan eşsesli sözcük vardır: tale-tail (), sale-sail (), made-maid (), sea-see (), Sun-son () vs.

Kaynakça

Ayrıca bakınız

Orijinal kaynak: eşsesli. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. "eşsesli." Dildernegi.org

  2. Berbercan, Mehmet Turgut. *Kutadgu Bilig'de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış *. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 6. Sayı 4. 2013. Issn: 1307-9581

  3. Türk dili: Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı 457. Sf 2. Türk Dil Kurumu. 1990.

  4. eşsesli Dil Derneği. Erişim: 24 Haziran 2012.

Kategoriler