dokunulmazlığı olan meslekler ne demek?

Dokunulmazlık, bazı meslekler için yasalar veya kurallarla sağlanan bir korumadır. Bu mesleklerde görev yapan kişiler, bazı koşullar altında hukuki sorumluluktan muaf tutulurlar.

  1. Milletvekilleri: Bir ülkenin parlamentosunda bulunan milletvekilleri, genellikle dokunulmazlık hakkına sahiptir. Bu dokunulmazlık, milletvekillerinin yaptıkları siyasi beyanlar ve oy kullanma işlemleri gibi konulara bağlı olarak geçerlidir.

  2. Hakimler ve savcılar: Yargı mensupları da genellikle dokunulmazlık hakkına sahiptir. Bu dokunulmazlık, yürüttükleri görevler sırasında aldıkları kararlar ve yaptıkları ifadelerle ilgilidir. Dokunulmazlık, yargı bağımsızlığının korunması amacıyla sağlanır.

  3. Devlet başkanları: Bazı ülkelerde, devlet başkanlarına dokunulmazlık sağlanabilir. Bu, kişinin görev sürecinde yaptığı eylemlerden hukuki olarak sorumlu tutulamayacağı anlamına gelir. Ancak, bu dokunulmazlık bazı durumlarda sınırlı olabilir ve görev süresi sona erdikten sonra kaldırılabilir.

  4. Diplomatlar: Uluslararası hukuka göre, diplomatlar ayrıcalıklı bir statüye sahiptir ve dokunulmazlık hakları vardır. Bu haklar, diplomatların yabancı bir ülkede görev yaparken hukuki koruma altında olmasını sağlar. Ancak, diplomatlar ciddi suçlar işlediklerinde veya ulusal güvenlikle ilgili faaliyetlerde bulunduklarında dokunulmazlık kaldırılabilir.

Bu mesleklerde dokunulmazlık hakkı, görevi icra ederken bu kişilerin bağımsız ve etkili olmalarını sağlamak amacıyla verilir. Ancak, dokunulmazlık, kötüye kullanılmamalı ve yasa dışı eylemleri teşvik etmemelidir. Hukuki süreçlerde bu kişilerin dokunulmazlıklarının sınırlandırılması veya kaldırılması da mümkündür.