diyalektik Ne Demek?

Karşıtların çatıştığı ve bir sentez çıkardığı düşünce sistemidir. Bu sistemde tez, karşıtı antitezle çatışır ve bir sentez ortaya çıkarır.