devlet hükümet farkı ne demek?

Devlet ve hükümet arasındaki fark, bir ülkenin yönetim sistemi ve yapısıyla ilgilidir.

Devlet, bir ülkeyi resmen temsil eden ve yöneten siyasi, hukuki ve idari bir kurumdur. Devlet, bir ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, vatandaşların haklarını ve çıkarlarını güvence altına almak, yasaları uygulamak ve kamu düzenini sağlamak gibi görevleri yerine getirir.

Hükümet ise devletin yetki ve yetkilerini kullanarak yönetim işlerini yürüten ve kararlar alan bir organ veya kurumdur. Hükümet, bir devletin yönetim sürecinin aktif bir parçasıdır ve yürütme gücünü kullanır. Hükümet, devletin politikalarını belirler, kararlar alır, yasaları uygular ve ülkenin günlük işlerini yönetir.

Yani devlet, bir ülkenin genel yapısını ve varlığını temsil ederken; hükümet, devletin yönetimini yürüten ve kararlar alan bir organ veya kuruluştur.

Devlet ve hükümet birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan kavramlardır. Devletin var olması için hükümetin olması gerekir ve hükümet, devletin faaliyetlerini yönlendiren ve gerçekleştiren bir yapıdır.