devlet erkanı ne demek?

Devlet erkânı, bir devlet organizasyonunda üst düzey pozisyonlarda görev yapan kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu pozisyonlar farklı ülkelerde ve yönetim şekillerinde farklılık gösterebilir ancak genellikle devlet başkanı, başbakan, bakanlar, yargıçlar ve üst düzey askeri yetkilileri içerir. Devlet erkânı, bir ülkenin yönetiminde önemli bir rol oynar ve genellikle devletin politika ve kararlarını oluşturma ve uygulama yetkisi ve sorumluluğu vardır.