denatüre ne demek?

Denatürasyon, önemli biyolojik moleküller (proteinler, nükleik asitler, lipidler vb.) için yapısal değişikliklerin sürecidir. Bu adres, moleküllerin 3 boyutlu yapısını koruyan, benzersiz bir uyum içindeki özelliklere sahip olan ikincil, tercih edilen ve üçüncül yapılarının zarar görmesidir.

Denatürasyon, dış etkenlerden kaynaklanır, örneğin:

  • ısı: Protein ve diğer biyomoleküller sıcaklığa tepki gösterir ve sıcaklık düzeyine bağlı olarak yapısını kaybederler.

  • pH derecesi: Proteinler belirli bir pH aralığında stabil kalırlar; bu aralık dışındaki pH dereceleri için bu stabilite kaybolur ve proteinler denatüre olur.

  • iyonlar: Proteinler, belirli bir iyon konsantrasyonunda stabil bir şekilde var olurlar; bu konsantrasyon dışındaki gruplar için bu stabilite kaybolur.

  • mekanik veya kimyasal etkiler: protein ve moleküllere sürtünme, basınç, vibrasyon, çekiş vb. zarar verebilir ve denatürasyona neden olabilir.

Denatüre olan biyomoleküller işlevini kaybeder veya işlevini yapamaz hale gelir, bu da organizma için birçok problem yaratabilir.