debi formulu ne demek?

Debi formülü, bir sıvının belirli bir süre içinde (genellikle saatte) belirli bir alandan geçen hacmini hesaplamak için kullanılan formüldür. Debi formülü, sıvının hızı ve alanının çarpımını kullanır ve birim başına hacim (L/s veya m³/s gibi) olarak ifade edilir. Debi formülü şöyledir: Q = A * v, burada Q debi, A alan ve v sıvının hızıdır. Bu formül, su kaynakları yönetimi, hidroloji, mühendislik ve diğer alanlarda yaygın bir şekilde kullanılır.