dürzi Ne Demek?

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyılda İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğudur. Bu dine inananlara Dürzî denir (çoğulu Durûz). Kendilerine birleştiriciler, tek tanrıcılar anlamına gelen Muvahhidun derler.

Önemli nüfusa sahip bölgeler Suriye Suriye 700.000 Lübnan Lübnan 280.000 - 350.000 İsrail İsrail 118.000 Ürdün Ürdün 20.000 Avrupa Birliği Avrupa 100.000 Amerika Birleşik Devletleri ABD 20.000 Kanada Kanada 15.000 Avustralya Avustralya 10.000

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrz%C3%AElik