birgül ayman güler ne demek?

Birgül Ayman Güler (1 Haziran 1961, Bergama), Boşnak123 asıllı Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi.

Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002 yılında yönetim bilimi alanında profesörlük unvanı aldı. 1985 - 2002 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde, 2002 - 2011 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. KAYUD, YAYED Genel Başkanlıkları ve KİGEM yönetim kurulu üyeliğini uzun yıllar sürdürdü4. Yayınlanmış çok sayıda kitabı5 ve makalesi6 bulunmaktadır. Çeşitli derneklerde üyeliği bulunmakta ve bir siyasal partinin kurucuları arasında yer almaktadır. 14 Nisan 2007 Tandoğan mitingi ve Anıtkabir yürüyüşünün konuşmacıları arasında yer almıştır. 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. <span> CHP'de Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem Parti Meclisi üyeliği yaptı. Partiyi kamuoyu önünde tartışmaya açması sonrası disipline verildi. Tedbirli geçici ihraç talebi karşısında </span>26 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek7 görevine İzmir Bağımsız Milletvekili olarak devam etti.

Kariyeri

Eğitim Hayatı

Zübeyde Hanım İlkokulu ve Bergama Lisesi mezunu. 1978 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Siyaset – İdare Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. 1979-1980 arasında dil öğrenimi gördü. Ankara Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi anabilim dalında 1985 yılında yüksek lisans, 1987 yılında doktora eğitimine başladı. 1992 yılında Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktoru, 1996 yılında aynı alanda doçent ve 2002 yılında Yönetim Bilimi dalında profesör unvanını aldı.8

Akademik Kariyeri

1985-1986 yıllarında bir buçuk yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nda Araştırma Planlama Koordinasyon uzman yardımcısı olarak çalıştı. 1986 -2002 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde, 2002 – 2011 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1996-2002 arasında TODAİE Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2002-2011 arasında AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2009-2011 yıllarında AÜ SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

TODAİE’de Azerbaycan ve Kırgızistan’da kamu yönetimi merkezi kurmakla görevlendirilerek bu ülkelerde bir haftadan iki aya uzanan çeşitli çalışmalarda bulundu. Enstitü etkinlikleri çerçevesinde Almanya, Çin, İsveç gibi ülkelerde inceleme gezilerinde yer aldı.

1998-2002 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nın yıllık yatırım programlarında yer alan kısa adı YERYÖN ve YEREP olan dörder yıllık araştırma projelerinin yöneticiliğini yaptı. YERYÖN, Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi kapsamında on kitap yayımlandı; YEREP, Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi kapsamında görsel destekli kitap çalışmalarının yanı sıra halen hizmeti süren www.yerelnet.org.tr adlı Türkiye’nin en büyük yerel yönetim portalının kurulmasını sağladı.

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin programında yer alan üç araştırmanın 2004-2010 yılları arasında yöneticiliğini yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1919 – 1949 yılları arasında yönetsel kuruluşunu açıklamalı zamandizin yöntemiyle inceleyen üç kitap/dönem çalışması yürüttü. Kitaplar Ankara Üniversitesi tarafından yayımlandı.

Kitapları ve çok sayıda makalesi yayımlanmış bulunuyor.9

Makaleler ve Kitaplar

Makaleler

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler'e ait tüm makaleler aşağıda sıralanmıştır.

Disiplin

 1. "Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi: Yöntem Bilimsel Özellikler Üzerine", *Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları,*Ed. Filiz Kartal, TODAİE Yayını No: 357, Ankara 2011, s. 9-45.
 2. Sosyalist Yönetim Düşüncesini Araştırmak, Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin Yönetim Üzerine, (Yay.Haz. İpek Ö.Sayan), KAYAUM Yayını - 7, Ankara, s. 189-200.
 3. 1950'li Yıllarda Kamu Yönetimi Disiplini, Memleket: Siyaset Yönetim, 3/7, Mayıs 2008.
 4. Değişme ve Disiplin, Kamu Yönetimi Forumu – II Bildirisi, Hacettepe Üniversitesi 7-8 Ekim 2004, Ankara
 5. “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi” Amme İdaresi Dergisi, 27/ 4 Aralık 1994, s.3-19.

Kamu Yönetimi – Reform

 1. Devlet Reformu Tarihten Çalışmak, (N. E. Keskin ile birlikte), Kamu Yönetimi – Yöntem ve Sorunlar (ed.Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınları, Ankara Şubat 2007, s. 101-152.
 2. “Sosyal Devlet ve Yerelleşme”, Memleket: Siyaset ve Yönetim, Eylül 2006, s.2
 3. “Merkezi Yatırım Destek Ajansı Işığında ‘Kalkınma’ Ajansları”, Temmuz 2006
 4. “Yönetimde Özerklik Sorunu: Duyunu Umumiye-i Osmanlı Meclisi İdaresi Örneği”, Memleket: Siyaset ve Yönetim, Mayıs 2006, s.1.
 5. “Özelleştirme Politikalarının Yönetişim Sonucu”, T.C. İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. Ulusal Bağımsızlık İçin Türkiye İktisat Politikaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 13-16 Haziran 2006, Malatya, s.489-492.
 6. “Yönetişim: Tüm İktidar ve Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.
 7. Kamu Yönetimi Reformu: Toplumsal Eşitsizlik ve Yönetim, Türk Ekonomi Kurumu Bildirisi, 2 Nisan 2004, Ankara.
 8. “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve Adalet –Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl: 1 Sayı: 2 (Nisan-Haziran 2004), s. 26-61.
 9. Kamu Yönetimi Temel Kanunu, İzmir Barosu 15 Aralık 2003 Konferansı, İzmir Barosu Bülteni Eki Ayrı Bası, Şubat 2004.
 10. “İkinci Dalga: Siyasal ve İdari Liberalizasyon –Kamu Yönetimi Temel Kanunu”, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara 10-11 Ekim 2003 Bildirisi. (Aynı başlıkla broşür olarak basılmıştır: Türkiye Yol-İş Sendikası, Eğitim Yayınları Ankara 2003/5.)
 11. “Devlette Reform”, Mimarlık Dergisi, Mart 2003 eki ayrı bası, Ankara 2003.
 12. “Dünya Bankası ve Tarım Sektörü Kredileri”, Ziraat Mühendisleri Odası, Küreselleşme ve Tarım Sempozyumu, 7-8 Ocak 2002, Ankara.)
 13. “Restructuring the State”, Turkish Public Adminstration Annual, Vol. 24-26, 1998-2000, s. 13-16. (Türkçesi, “Devletin Yeniden Yapılandırılması”, Düsün Dergisi, s. 7 Eylül 2000, s.7-13.)
 14. “Yapısal Uyarlanma Reformları ve Devlet”, Türk-İş Yıllığı, C.2.
 15. “Kamu Yönetimi ve Dünya Bankası”, Amme İdaresi Dergisi,28/ 3 Eylül 1995, s. 19-29.

Personel

 1. “Eğitimde İstihdam ve Çalışma Koşulları”, IV. Demokratik Eğitim Kurultayı, Cilt. 1, Eğitim-Sen, Ankara Mart 2005.
 2. “Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları”, Amme İdaresi Dergisi C. 36 S. 4 (Aralık 2003)
 3. “Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları”, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHİS, Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Hilton Oteli, Ankara 22-23 Şubat 2003. (Aynı başlıklı kitapta yayımlanmıştır.)
 4. “Belediyelerimizde Personel Sistemi”, (M.K. Öktem ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi 22/2 Haziran 1989, s.25-39.
 5. “Devlet Personel Başkanlığı Üzerine Bir İnceleme 2 –Türkiye’de Temel Personel Politikalarının Evrimi” Amme İdaresi Dergisi, 21/2 Haziran 1988, s.68-83.
 6. “Devlet Personel Başkanlığı Üzerine Bir İnceleme 1”, Amme İdaresi Dergisi, 21/1, Mart 1988 s. 79-99.

Yerel Yönetimler

 1. Anayasa Taslağı: Yerel Yönetimlerde Mali Desantralizasyondan Mali Federalizme Geçiş Hükümleri, Memleket Mevzuat, 3/27 (Eylül 2007)
 2. 22 Şubat 2005 gün ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Üzerine, Mülkiye Dergisi, Sayı: 246, 2005.
 3. “Avrupa ve Yerel Yönetimlerin Anayasal Konumu Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi’nin Anayasa Değişikliği İstekleri”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi 2005/1, s.35-45
 4. “Kent Yönetimi Modeli Olarak Belediye Sistemi”, H.Ü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Belediyecilik Sempozyumu Bildirisi, 13-14 Aralık, Ankara 2003.
 5. “Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10/3 (Temmuz 2001), s. 7-12
 6. Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.
 7. “Yerel Yönetimler: Nereye?”, Toplum ve Hekim Dergisi, 14/3, Mayıs-Haziran 1999, s. 191-195. (Yazının yeniden basımı, Dergi’nin ve yazarın izniyle Kuvayi Milliye Dergisi; Emek Araştırmaları Dergisi’nde yapılmıştır.)
 8. “Yerelin Ulusaşırı Anlamı”, İktisat Dergisi, Sayı: 388 1999, s. 56-59.
 9. “Yerel-Küresel: Dış Kredilerin Yürütme Gücü”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.215. (Yazının yeniden basımı Dergi’nin izniyle Yerel Gündem Dergisi’nde yapılmıştır.)
 10. “1998 Reform Tasarısı Üzerine İnceleme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7/4 Ekim 1998, s. 3-25.
 11. “Küreselleşme ve Yerelleşme”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/3 Temmuz 1997 s. 62-77.
 12. “Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/2 Nisan 1997, s. 20-30.
 13. “Yerel Altyapı Yatırımı ve Finansmanı: İller Bankası: 1945-1995”, Amme İdaresi Dergisi, 30/1 Mart 1997, s. 43-67.
 14. “Kentsel Altyapı Finansmanı: Belediyeler Bankası 1933-1945”, Amme İdaresi Dergisi, 29/1 Mart 1996, s. 87-105.
 15. “Çek ve Slovak Cumhuriyetleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/5 Eylül 1995, s. 61-68.
 16. “Macaristan”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s. 73-79.
 17. “İl Özel İdaresi Harcamaları: 1925-1990”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.11-25.
 18. “Bulgaristan’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/1 Ocak 1995, s.13-28.
 19. İl Özel İdaresi Gelirleri: 1925-1990”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/3 Mayıs 1995, s.13-28.
 20. “Türkiye’nin Belediyeleşme Politikası Nedir?”, Belediye Dergisi, 1/1 Temmuz 1994, s.44-47.
 21. “Belediye Gelirlerinin Yapısı: 1925-1989”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/1 Ocak 1994, s.19-37.
 22. Belediyeleşmede “Siyaset” ya da “Yerel Hile”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/6 Kasım 1993, s.27-38.
 23. “Belediye Başkanları Profili”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/3 Mayıs 1993, s. 25-43.
 24. “Belediyeleşme Sürecinin Sayısal Özellikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/6 Mart 1992, s.19-29.
 25. “Yerel Yönetimler Tarihine Yaklaşım Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi 26/1 Mart 1993, s. 87-96.
 26. “Belediyeleşme Süreci Hakkında”, Amme İdaresi Dergisi 25/3 Eylül 1992, s. 71-92.
 27. “Doğu Avrupa’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/2 Mart 1992, s. 35-44.
 28. “Planlama İşlevi Örneğinde Büyük Kent ve İlçe Belediyeleri İlişkileri”, Türk İdare Dergisi, 378, Mart 1988.
 29. “Büyük Kentler İçin Yönetim Arayışları”, Türk İdare Dergisi, 374, Mart 1987.

Kaynakça

Dış bağlantılar

__İÇİNDEKİLERZORUNLU__

Orijinal kaynak: birgül ayman güler. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

 1. Yedi kardeşin en küçüğüyüm. Boşnak annem-babam / Faruk Bildirici Hürriyet Röportaj 12 Ekim 2011 Erişim tarihi:24 Ocak 2013

 2. Boşnak Milletvekili Adayı Prof.Dr.Birgül Ayman Güler / birgulaymanguler.net Erişim tarihi:24 Ocak 2013

 3. Boşnak Dünyası İzmir Teferiç Etkinliğinde Buluştu / İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Erişim tarihi:24 Ocak 2013

 4. Prof. Dr. Birgül Ayman Güler / Kimdir ? Erişim Tarihi: 2 Nisan 2015

 5. Prof. Dr. Birgül Ayman Güler / Kitaplar Erişim Tarihi: 2 Nisan 2015

 6. Prof. Dr. Birgül Ayman Güler / Makaleler Erişim Tarihi: 2 Nisan 2015

 7. Prof. Dr. Birgül Ayman Güler / Kimdir? Erişim Tarihi: 6 Nisan 2015

 8. Prof. Dr. Birgül Ayman Güler / Kimdir? * *Erişim Tarihi: 6 Nisan 2015

Kategoriler