beynelmilel Ne Demek?

Uluslararası anlamına gelen Osmanlıca bir kelimedir.