benim lügatımda ne demek?

"lügat" kelimesi, dilbilgisi terimidir ve "sözlük" anlamına gelir. Bir dilde kullanılan kelimelerin, anlamlarının, yazılışlarının ve kullanımlarının yer aldığı bir kaynaktır. Lügatlar, genellikle dilin tüm sözcüklerini içerir ve her sözcük hakkında bilgi verir. Yazarlar tarafından derlenen ve düzenlenen lügatlar, okuyucuların bir dildeki kelime dağarcığına yardımcı olur ve dilin öğrenilmesi veya anlaşılması sürecini kolaylaştırır. Genellikle alfabetik düzende yer alan lügatlerde kelimenin kökeni, eşanlamlıları, zıtanlamları ve kelimeyle ilgili önemli bilgiler bulunabilir. Kısacası, lügat kelime dağarcığını genişletmeye yarayan bir kaynaktır.