bedam ne demek?

Bedam, Osmanlı dönemi Türkçesi ile yazılmış bir şiir türüdür. Divan edebiyatı özelliklerini taşır ve genellikle divan şiirinin bir alt türü olarak ele alınır. Bedam’ın özelliği, birbirinden ayrı olarak yazılmış olan beyitlerin her birinin aynı anda anlamsal ve zihinsel olarak bir arada hizalanmasıdır. Bedam şiiri genellikle, aşk, doğa, millet ve din gibi temaları işler ve çok katmanlı yapısıyla bilinir. Sözcük anlamlarının yanı sıra simge, anlatım ve mecazlar kullanarak okuyan kişiye birçok farklı anlam katmaya çalışır. Bedam şiiri, Türk edebiyatında özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda popülerlik kazanmış ve pek çok ünlü şair tarafından yazılmıştır.