azot oksit ne demek?

Azot oksit, oksijen ve azotun ikili bir bileşiğini veya bu tür bileşiklerin bir karışımını ifade edebilir:

Nötral-yük

Anyonlar

Katyonlar

Atmosferik bilimler

Atmosfer kimyasında:

</ref>
  • (ya da NOy) = oksitlenmiş atmosferik tek-azot türlerinin hepsinin toplamı (örnk. NO<sub>x</sub> + HNO<sub>3</sub> + HNO<sub>2</sub> + vs.)
  • (ya da NOz) = NO<sub>y</sub> − NO<sub>x</sub>

Image:Nitric-oxide-3D-vdW.png|

<center>

Azot monoksit, NO

</center>

Image:Nitrogen-dioxide-3D-vdW.png|

<center>

Azot dioksit, NO<sub>2</sub>

</center>

Image:Nitrous-oxide-3D-vdW.png|

<center>

Nitröz oksit, N<sub>2</sub>O

</center>

Image:Dinitrogen-trioxide-3D-vdW.png|

<center>

Diazot trioksit, N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

</center>

Image:Dinitrogen-tetroxide-3D-vdW.png|

<center>

Azot tetraoksit, N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

</center>

Image:Dinitrogen-pentoxide-3D-vdW.png|

<center>

Azot pentaoksit, N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

</center>

Image:Trinitramide-3D-spacefill.png|

<center>

Trinitramid, N<sub>4</sub>O<sub>6</sub>

</center>

Kaynakça

Orijinal kaynak: azot oksit. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. United States Clean Air Act,

Kategoriler