argüman Ne Demek?

  1. Bir tartışmada savunulan tezi doğrulamak için kullanılan sebep ve sonuçların her biri.
  2. Bir fonksiyonun aldığı değişkenlerin her biri.