antik mısır kraliyet eşleri listesi ne demek?

Bu, MÖ 3100'den MÖ 30'a kadar Antik Mısır'ın bilinen kraliyet eşlerinin bir listesidir. Hükümdarlık tarihleri, Mısır firavunları listesi sayfasında yer alan tarihleri takip eder.

Arka plan

Firavun'un eşleri hem kamusal hem de özel yaşamda önemli bir rol oynadılar ve siyasi ve dini bir güç kaynağı oldular.1 Firavunların genellikle birçok farklı eşi vardı, böylece yerini alacak bir halefinin olması garanti edilebilirdi. Bir kraliçe tahtı miras alan bir varis doğurmayı başarırsa, Kralın Annesi olarak büyük, onurlu bir konuma ulaşacak ve reşit olmayan oğlu adına Mısır'ı naip olarak yönetebilecekti.2 Firavunların kız kardeşleriyle evlenmesi olağanken, Tiye ve Nefertiti gibi hanedan dışı eşleri de vardı.3 III.Amenhotep ve II.Ramses gibi kralların bazı kızlarıyla evlendiği biliniyor, ancak bu evliliklerin ensestten ziyade sembolik ve törensel olması mümkündür.4 Baş hanım dışında, Firavun'un haremde, yabancı prensesler veya siyaset üzerinde çok az etkisi olan düşük rütbeli Mısırlı kadınlar da vardı.5

Kadınlar zaman zaman Firavun olarak hüküm sürerken, Ptolemaioslar dönemi dışında genellikle evliyken hükmedemezlerdi. Bu nedenle, yerli Mısır kraliyet hanedanları döneminde erkek eşler hiçbir zaman var olmadılar ve yalnızca IV.Berenice ve VII.Kleopatra, Firavun olarak hüküm sürmeyen eşlere sahip oldu.

Kadın Hükümdarlar ve Ortak Hükümdarların Listesi;

Bu sayfada yer alan Kraliçelerin çoğu Firavun olarak hüküm sürmedi. Ancak, bazıları kocalarının ölümünden sonra kendi başlarına hüküm sürdüler. Yerli Mısır hanedanlarından dört Kraliçenin, Kadın Firavun olarak hüküm sürdüğü kesin olarak bilinmektedir:

 1. Sobekneferu (yak. MÖ.1807-1802) (Muhtemelen IV. Amenemhat'ın karısı)
 2. Hatşeepsut (yak. MÖ. 1479-1458) (II.Thutmose'nin Karısı)
 3. Neferneferuaten (yak. MÖ. 1334-1332) (Kimliğine bağlı olarak Akhenaten veya Smenkhare'nin karısı)
 4. Twosret (yak. MÖ. 1191-1190) (II.Seti'nin Karısı)

Ayrıca Neithotep, Merneith, I.Khentkaus ve II.Khentkaus gibi bazı Kraliçe naiplerinin Kadın Firavun olarak hükmedip yönetmediği konusunda bazı tartışmalar oldu. Ancak, yaptıklarına dair henüz somut bir kanıt yok. Efsanevi Kraliçe Nitocris, Altıncı Hanedanlığın sonunda bir Firavundu, ancak varlığını destekleyen hiçbir arkeolojik kanıt yok.

Ptolemaios Hanedanı, II. Ptolemaios ve II.Arsinoe'den başlayarak eşler arasında bir ortak yönetim politikası uygulamıştır. Bu nedenle, bu hanedandan Kraliçelerin çoğu, kocalarıyla evliyken Mısır'ın eş hükümdarları oldukları için eş olarak listelenmez. Ortak hükümdarların listesine Mısır Firavunları Listesinden ulaşılabilir.

Naiplerin Listesi;

Bazen yeni Firavun yönetemeyecek kadar genç olduğunda, annesi veya üvey annesi geçici olarak onun adına vekil olarak hüküm sürerdi. İktidarda oldukları süre boyunca 'Kral' unvanına sahip olmadıkları için genellikle Firavun Listelerinde yer almazlar. Aşağıdaki Kraliçelerin vekil olarak hüküm sürmesi muhtemeldir:

 1. Neithhotep muhtemelen oğlu Hor-Aha adına naiplik yaptı. (yak. MÖ.3050)
 2. Merneith oğlu Den adına naiplik yaptı. (yak. MÖ.2970)
 3. Nimaathap muhtemelen oğlu Zoser adına hüküm sürdü (yak. MÖ.2670)
 4. I.Khentkaus muhtemelen naip olarak hüküm sürdü, ancak oğlu veya oğulları bilinmiyor.
 5. II.Khentkaus muhtemelen oğullarından biri (Neferefre veya Nyuserre Ini) için naip olarak hüküm sürdü.
 6. I.Iput muhtemelen oğlu I.Pepi adına hüküm sürdü. (yak. MÖ.2332)
 7. II.Ankhesenpepi oğlu II.Pepi adına hüküm sürdü. (yak. MÖ.2278)
 8. I.Ahhotep oğlu I.Ahmose adına hüküm sürdü.(yak. MÖ.1550)
 9. Ahmose-Nefertari oğlu I.Amenhotep adına hüküm sürdü. (yak. MÖ.1541)
 10. Hatşepsut firavun olmadan önce üvey oğlu III.Thutmose adına hüküm sürdü. (yak. MÖ.1479)
 11. Twosret üvey oğlu Siptah adına hüküm sürdü. (yak. MÖ.1197)

Erken Hanedan Dönemi

Birinci Hanedan (MÖ 3050 - MÖ 2890)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
NeithhotepNarmerYerel Nakada Kraliyeti (?)Hor-Aha-Neithhotep'in Mezarı, NakadaOğlu Hor-Aha için naiplik yapmış olabilir.
BeneribHor-Aha----Umm El Qa'ab, Mezar B14-
Khenthap--Djer--Sadece Palermo Taşı'ndan bilindiği için bilinen hiçbir çağdaş kaynak ondan bahsetmez.
HerneithDjer--Djet (?)-Sakkara, Mezar S3507 (?)-
Nakhtneith----Umm El Qa'ab, Mezar O Kompleks-
Penebui-----Dekapitasyon nedeniyle ölmüş olabilir ancak bu tartışmalıdır.
MerneithDjetDjer (?)-Den-Umm El Qa'ab, Mezar YOğlu Den için naiplik yaptı.
SeshemetkaDen (?)-----Djer'in eşi olabilir.
Semat------
Serethor------
BetrestAnedjib (?)--Semerkhet--Den'in eşi olabilir.

İkinci Hanedan (MÖ 2890 - MÖ 2686)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nimaathap" title="wikilink">Nimaathap</a></strong></p></td> <td><p><a href="Khasekhemwy" title="wikilink">Khasekhemwy</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Zoser" title="wikilink">Zoser</a> <a href="Sekhemkhet" title="wikilink">Sekhemkhet</a> (?)</p> <p><a href="Sanakht" title="wikilink">Sanakht</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Beit Khallaf, Mezar K1 (?)</p></td> <td><p>Oğlu Zoser için naiplik yapmış olabilir.</p></td> </tr> </tbody> </table>

Eski Krallık

Üçüncü Hanedan (MÖ 2686 - MÖ 2589)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
HetephernebtiZoserKhasekhemwy (?)--InetkaesSakkara (?)-
DjeseretnebtiSekhemkhet (?)-----Kraliçe olarak statüsü, adının yanında kraliyet unvanlarının bulunmaması nedeniyle tartışma konusudur.
DjefatnebtiHuni (?)------
I.Meresankh--SneferuI.Hetepheres (?)--

Dördüncü Hanedan (MÖ 2613 - MÖ 2496)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Hetepheres" title="wikilink">I.Hetepheres</a></strong></p></td> <td><p><a href="Sneferu" title="wikilink">Sneferu</a></p></td> <td><p><a href="Huni" title="wikilink">Huni</a></p></td> <td><p><a href="I.Meresankh" title="wikilink">I.Meresankh</a></p></td> <td><p><a href="Keops" title="wikilink">Khufu</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Mezar G 7000X, <a href="Gize" title="wikilink">Gize</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Meritites" title="wikilink">I.Meritites</a></strong></p></td> <td><p><a href="Keops" title="wikilink">Khufu</a></p></td> <td><p><a href="Sneferu" title="wikilink">Sneferu</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Kawab" title="wikilink">Kawab</a>, <a href="Djedefre" title="wikilink">Djedefre</a> (?)</p></td> <td><p><a href="II.Hetepheres" title="wikilink">II.Hetepheres</a></p></td> <td><p><a href="G1-b_Piramidi" title="wikilink">G1-b Piramidi</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Henutsen" title="wikilink">Henutsen</a></strong></p></td> <td><p><a href="Sneferu" title="wikilink">Sneferu</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Kefren" title="wikilink">Kefren</a> (?), <a href="I.Khufukhaf" title="wikilink">I.Khufukhaf</a>,</p> <p><a href="I.Minkhaf" title="wikilink">I.Minkhaf</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="G1-c_Piramidi" title="wikilink">G1-c Piramidi</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Khentetka" title="wikilink">Khentetka</a></strong></p></td> <td><p><a href="Djedefre" title="wikilink">Djedefre</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="II.Meresankh" title="wikilink">II.Meresankh</a></strong></p></td> <td><p>1) Prens <a href="Horbaef" title="wikilink">Horbaef</a> ----2) <a href="Djedefre" title="wikilink">Djedefre</a> veya <a href="Kefren" title="wikilink">Kefren</a></p></td> <td><p><a href="Keops" title="wikilink">Khufu</a> (?)</p></td> <td><p><a href="I.Meritites" title="wikilink">I.Meritites</a></p></td> <td><p><a href="Horbaef" title="wikilink">Horbaef'ten</a>; <a href="Djaty" title="wikilink">Djaty</a>, <a href="Nebty-tepites" title="wikilink">Nebty-tepites</a></p></td> <td><p><a href="Horbaef" title="wikilink">Horbaef</a>'ten; <a href="III.Nefertkau" title="wikilink">III.Nefertkau</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="II.Hetepheres" title="wikilink">II.Hetepheres</a></strong></p></td> <td><p>1) Prens <a href="Kawab" title="wikilink">Kawab</a> ----2) <a href="Djedefre" title="wikilink">Djedefre</a> ----3) <a href="Kefren" title="wikilink">Kefren</a> (?)</p></td> <td><p><a href="Keops" title="wikilink">Khufu</a> (?)</p></td> <td><p><a href="I.Meritites" title="wikilink">I.Meritites</a></p></td> <td><p><a href="Kawab" title="wikilink">Kawab</a>'tan; <a href="Duaenhor" title="wikilink">Duaenhor</a></p> <p><a href="Kaemsekhem" title="wikilink">Kaemsekhem</a></p> <p><a href="Mindjedef" title="wikilink">Mindjedef</a></p></td> <td><p><a href="Kawab" title="wikilink">Kawab</a>'tan;</p> <p><a href="III.Meresankh" title="wikilink">III.Meresankh</a> ----<a href="Djedefre" title="wikilink">Djedefre</a>'den:</p> <p><a href="Neferhetepes" title="wikilink">Neferhetepes</a></p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a> Mezar G7530-7540</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="III.Meresankh" title="wikilink">III.Meresankh</a></strong></p></td> <td><p><a href="Kefren" title="wikilink">Kefren</a></p></td> <td><p><a href="Kawab" title="wikilink">Kawab</a></p></td> <td><p><a href="II.Hetepheres" title="wikilink">II.Hetepheres</a></p></td> <td><p><a href="Nebemakhet" title="wikilink">Nebemakhet</a><a href="Duaenre" title="wikilink">DuaenreNiuserre</a> Khenterka</p></td> <td><p>Shepsetkau</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Khamerernebty" title="wikilink">I.Khamerernebty</a></strong></p></td> <td><p><a href="Keops" title="wikilink">Khufu</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Mikerinos" title="wikilink">Mikerinos</a></p></td> <td><p><a href="II._Khamerernebty" title="wikilink">II.Khamerernebty</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Persenet" title="wikilink">Persenet</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Nikaure" title="wikilink">Nikaure</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a> Mezar LG88</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Hekenuhedjet" title="wikilink">Hekenuhedjet</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Sekhemkare" title="wikilink">Sekhemkare</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="II._Khamerernebty" title="wikilink"><strong>II.Khamerernebty</strong></a></p></td> <td><p><a href="Mikerinos" title="wikilink">Mikerinos</a></p></td> <td><p><a href="Kefren" title="wikilink">Kefren</a></p></td> <td><p><a href="I.Khamerernebty" title="wikilink">I.Khamerernebty</a></p></td> <td><p><a href="Khuenre" title="wikilink">Khuenre</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a>, Mezar G3a veya G3b (?)</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Rekhetre" title="wikilink">Rekhetre</a></strong></p></td> <td><p><a href="Mikerinos" title="wikilink">Mikerinos</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a>, Mezar G8530</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Bunefer" title="wikilink">Bunefer</a></strong></p></td> <td><p><a href="Shepseskaf" title="wikilink">Shepseskaf</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Gize, Mezar G8408</p></td> <td><p>Shepseskaf'ın karısı mı yoksa kızı mı olduğu belli değil.</p></td> </tr> </tbody> </table>

Beşinci Hanedan (MÖ 2496 - MÖ 2345)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Khentkaus" title="wikilink">I.Khentkaus</a></strong></p></td> <td><p><a href="Userkaf" title="wikilink">Userkaf</a> (?)</p></td> <td><p><a href="Mikerinos" title="wikilink">Mikerinos</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Daha önce <a href="Sahure" title="wikilink">Sahure</a> ve <a href="Neferirkare_Kakai" title="wikilink">Neferirkare Kakai</a>'nin annesi olduğuna inanılıyordu, ancak daha yeni kanıtlar bu teoriyle çelişiyor.</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="I.Khentkaus_Piramidi" title="wikilink">I.Khentkaus Piramidi</a></p></td> <td><p>Bu kraliçenin kimliği hakkında çok tartışma oldu. Oğullarından biri veya daha fazlası için naip olarak hüküm sürmüş olabilir. Alternatif olarak, unvanları, kendi başına Firavun olarak hüküm sürmüş olabileceğini düşündürmektedir, ancak bu tartışmalıdır. Aslında, Userkaf'tan ziyade Shepseskaf'ın veya Thamphthis'in karısı olabilir. Hatta Thampthis ile aynı kişi olabilir ama bu yaygın olarak kabul edilen bir teori değil.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Neferhetepes" title="wikilink">Neferhetepes</a></strong></p></td> <td><p><a href="Userkaf" title="wikilink">Userkaf</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Sahure" title="wikilink">Sahure</a></p></td> <td><p><a href="Meretnebty" title="wikilink">Meretnebty</a> (?)</p></td> <td><p><a href="Kraliçe_Neferhetepes_Piramit_kompleksi" title="wikilink">Kraliçe Neferhetepes Piramit kompleksi</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Meretnebty" title="wikilink">Meretnebty</a></strong></p></td> <td><p><a href="Sahure" title="wikilink">Sahure</a></p></td> <td><p><a href="Userkaf" title="wikilink">Userkaf</a></p></td> <td><p><a href="Neferhetepes" title="wikilink">Neferhetepes</a> (?)</p></td> <td><p><a href="Neferirkare_Kakai" title="wikilink">Neferirkare KakaiHoremsaf</a> (?) Netjerirenre (?) Khakare (?) Nebankhre (?),</p> <p><a href="Shepseskare" title="wikilink">Shepseskare</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Daha eski çalışmalarda Neferethanebty olarak bilinir.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="II.Khentkaus" title="wikilink">II.Khentkaus</a></strong></p></td> <td><p><a href="Neferirkare_Kakai" title="wikilink">Neferirkare Kakai</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Neferefre" title="wikilink">Neferefre</a> <a href="Nyuserre_Ini" title="wikilink">Nyuserre Ini</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="II.Khentkaus_Piramidi" title="wikilink">II.Khentkaus Piramidi</a></p></td> <td><p>Kendi başına naip veya Firavun olarak hüküm sürmüş olabilir.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="III.Khentkaus" title="wikilink">III.Khentkaus</a></strong></p></td> <td><p><a href="Neferefre" title="wikilink">Neferefre</a></p></td> <td><p><a href="Neferirkare_Kakai" title="wikilink">Neferirkare Kakai</a></p></td> <td><p><a href="II.Khentkaus" title="wikilink">II.Khentkaus</a></p></td> <td><p><a href="Menkauhor_Kaiu" title="wikilink">Menkauhor Kaiu</a> veya <a href="Shepseskare" title="wikilink">Shepseskare</a>(?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a>, Mezar AC30</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Reptynub" title="wikilink">Reptynub</a></strong></p></td> <td><p><a href="Nyuserre_Ini" title="wikilink">Nyuserre Ini</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Reputnebty (?) Khentykauhor (?)</p></td> <td><p><a href="Khamerernebty" title="wikilink">Khamerernebty</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Khuit" title="wikilink">I.Khuit</a></strong></p></td> <td><p><a href="Menkauhor_Kaiu" title="wikilink">Menkauhor Kaiu</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Raemka" title="wikilink">Raemka</a> (?) <a href="Kaemtjenent" title="wikilink">Kaemtjenent</a> (?)</p> <p><a href="Isesi-ankh" title="wikilink">Isesi-ankh</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Sakkara" title="wikilink">Sakkara</a>, Mastaba D 14</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="IV.Meresankh" title="wikilink">IV.Meresankh</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Raemka" title="wikilink">Raemka</a> (?) <a href="Kaemtjenent" title="wikilink">Kaemtjenent</a> (?)</p> <p><a href="Isesi-ankh" title="wikilink">Isesi-ankh</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Sakkara" title="wikilink">Sakkara</a>, Mezar 82</p></td> <td><p><a href="Djedkare_Isesi" title="wikilink">Djedkare Isesi</a>'nin eşi olabilir</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Setibhor" title="wikilink">Setibhor</a></strong></p></td> <td><p><a href="Djedkare_Isesi" title="wikilink">Djedkare Isesi</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Setibhor_Piramidi" title="wikilink">Setibhor Piramidi</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nebet" title="wikilink">Nebet</a></strong></p></td> <td><p><a href="Unas" title="wikilink">Unas</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Unas-ankh (?)</p></td> <td><p>Khentkaues (?) Neferut (?)</p> <p>Nefertkaues (?)</p></td> <td><p><a href="Unas_Piramidi" title="wikilink">Unas Piramidi</a>'nin kuzey doğusundaki Çift Mastaba</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Khenut" title="wikilink">Khenut</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="I._İput" title="wikilink">I.İput</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>II.Nimaathap</strong></p></td> <td><p>Bilinmeyen</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Gize" title="wikilink">Gize</a>'de bir mastaba</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> </tbody> </table>

Altıncı Hanedan (MÖ 2345 - MÖ 2181)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
I.İputTetiUnasNebet veya Khenut (?)I.Pepi-I.İput PiramidiMuhtemelen oğlu I. Pepi'nin naibi olarak hüküm sürdü.
II.Khuit--Tetiankhkem-Khuit Piramidi-
IV.Khentkaus--Userkare (?)---
Naert----Kraliçe Naert PiramidiCenaze Tapınağı 2021 yılında keşfedildi.
I.AnkhesenpepiI.PepiAbidoslu KhuiNebetI.Merenre NemtyemsafNeithSakkara-
II.Ankhesenpepi1) I.Pepi ----2) I.Merenre NemtyemsafI.Merenre'den; II.Pepi-I.Pepi'nin Piramit KompleksiOğlu II. Pepi'nin naibi olarak hüküm sürdü.
NubwenetI.Pepi-----
IV.Meritites-----
Inenek-Inti-----
Mehaa--Hornetjerkhet--
Nedjeftet------
'Weret-Yamtes'-----Bu kraliçenin gerçek adı bilinmiyor, 'Weret-Yamtes', 'Büyük Asa' anlamına gelen bir takma addır. Weni adlı bir memurun mezarında bulunan ve krala karşı komplo kurduğunu ancak planları ortaya çıktığında cezalandırıldığını belirten yazıtlarda bahsedilir.
BenehuI.Pepi veya II.Pepi----Güney Sakkara'daki PiramitMezar 2010 yılında keşfedildi.
NeithII.PepiI.PepiI.AnkhesenpepiII.Merenre Nemtyemsaf-II.Pepi'nin Piramit Kompleksi-
II.İput----
Udjebten-----
III.AnkhesenpepiI.Merenre Nemtyemsaf---I.Pepi'nin Piramit Kompleksi-
IV.Ankhesenpepi--II.Neferkare-II.İput'un Mezar Şapeli-
NitocrisII.Merenre Nemtyemsaf (efsaneye göre)II.Pepi (efsaneye göre)Neith (efsaneye göre)---Mısırbilimciler, onun muhtemelen kurgusal olduğuna ve adının erkek firavun Neitiqerty Siptah'ın yanlış okunması sonucunda ortaya çıktığına inanıyor. Tarihselliğini destekleyecek hiçbir arkeolojik kanıt yoktur.

Birinci Ara Dönem

Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu Hanedanlar

Bu hanedanlardan bilinen bir kraliçe yok.

Onbirinci Hanedan (MÖ 2125 - MÖ 2055)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
I.NeferuI.Mentuhotep--I.İntef II.İntef---
NeferukayetII.İntefI.İntef-III.İntef---
IahIII.İntefII.İntef-II.MentuhotepII.Neferu--
Henite------

Orta Krallık

Onbirinci Hanedan (MÖ 2060 - MÖ 1985)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
TemII.Mentuhotep--III.Mentuhotep-II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki DBXI.15 Mezarı.-
II.NeferuIII.İntefIah--Mezar TT319-
Ashayet----II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki DBXI. 17 Mezarı.-
Henhenet----II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki DBXI.11 Mezarı.Doğum sırasında öldü.
Sadeh----II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki BXI.7 Mezarı.-
Kawit----II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki DBXI.9 Mezarı.-
Kemsit----II.Mentuhotep'in Ölüm Tapınağı içindeki TT308 Mezarı.-
ImiIII.Mentuhotep (?)--IV.Mentuhotep---

Onikinci Hanedan (MÖ 1991- MÖ 1802)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
NeferitatjenenI.Amenemhat--I.SenusretIII.NeferuNeferusherit (?) Kayet (?)I.Amenemhat'ın Piramit Kompleksi (?)-
III.NeferuI.SenusretI.AmenemhatNeferitatjenenII.Amenemhat-I.Senusret'in Piramit Kompleksi veya muhtemelen Dahşur'da-
KeminubII.Amenemhat (?)----Beyaz PiramitDaha önce II. Amenemhet'in karısı olduğuna inanılıyordu, ancak kanıtlar, aslında kocası bilinmeyen 13. Hanedanlığın bir kraliçesi olabileceğini gösteriyor
Kaneferu------
Senet------
I.KhenemetneferhedjetII.SenusretII.Amenemhat-III.Senusret-II.Senusret'in Mezar Kompleksi-
II.Nofret----
Itaweret---Beyaz Piramit-
Khenmet----
SithathoriunetIII.SenusretII.Senusret-III.Amenemhat (?)-II.Senusret'in Mezar Kompleksi-
II.Khenemetneferhedjet----Dahshur Cenaze Kompleksi'ndeki Piramit IX-
Neferthenut----III.Senusret'in Piramit Kompleksi'ndeki II. Mezar-
Meretseger-----Onunla ilgili çağdaş kaynakların eksikliği nedeniyle, onun var olmadığı, daha çok Yeni Krallık'ın bir eseri olduğu düşünülmektedir.
AatIII.Amenemhat----Dahsur Cenaze Kompleksi-
III.Khenemetneferhedjet-----
HeteptiIII.Amenemhat (?)--IV.Amenemhat--"Kralın Karısı" unvanına sahip olduğu bilinmediği için III.Amenemhat'ın karısı olup olmadığı bilinmiyor.
SobekneferuIV.Amenemhat (Manetho'ya göre)III.Amenemhat---Kuzey Mazghuna piramidi (?)Kendi başına Firavun olarak hüküm süren ilk bilinen kadın (c. 1807-1802), bunun için arkeolojik kanıtlar mevcuttur. Bununla birlikte, IV. Amenemhat'ın kocası olup olmadığı veya kendi egemenliğinden önce hüküm süren bir Firavun ile evli olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

İkinci Ara Dönem

Onüçüncü Hanedan (MÖ 1802- MÖ 1649)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Nofret (III)Ameny Qemau (?)---Hatşepsut-Bu kraliçe sadece bir "kralın karısı" olduğunu ve "kralın kızı" Hatşepsut'un annesi olduğunu belirten bir stelden bilinmektedir. Ancak hangi kralla evli olduğu bilinmiyor. 2017 yılında, "kralın kızı" Hatşepsut adlı bir kanopik kutu ve kral Ameny Qemau'nun adını taşıyan bir taş levha içeren bir piramit keşfedildi. Ancak bu iki kralın kızlarının aynı olup olmadığı bilinmiyor.
NubheteptiHor (?)-----"Kralın Annesi" unvanına sahipti, ancak hangi kralın annesi olduğu bilinmiyor.
I.Seneb[henas]Khendjer (?)------
II.SenebhenasIII. Sobekhotep------
Neni---Iuhetibu Fendy Dedetanqet (veya Dedetanuq).--
SenebsenI. Neferhotep------
TjanIV. Sobekhotep--AmenhotepNebetiunet--
NubhoteptiVI.Sobekhotep (?)------
IneniMerneferre Ay (?)-----Adını bir kartuşa yazdıran ilk kraliçelerden biri.
Nubkhaes (I)Bilinmeyen-----V.Sobekhotep, VI.Sobekhotep veya Wahibre Ibiau'nun karısı.
AyaBilinmeyen-----Sehetepkare Intef, Imyremeshaw veya II.Sobekhotep'in karısı.
AhhotepiBilinmeyen-----Muhtemelen Hor ve Khendjer arasında hüküm süren bir firavunla evli.
WadjetBilinmeyen-----Muhtemelen Hor ve Khendjer arasında hüküm süren bir firavunla evli.
AnkhmariBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.
NehytBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.
II.NubhetepiBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.
ResuneferBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.
SithathorBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.
SitsobkBilinmeyen-----Muhtemelen Merneferre Ay'dan sonra hüküm süren bir firavunla evli.

Ondördüncü Hanedan (MÖ 1805- MÖ 1650)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
TatiSheshiKuş'un Kerma HükümdarlarıNehesy--Daha yeni kanıtlar, Nehesy'nin aslında Tati'nin oğlu olmayabileceğini gösteriyor.

Onbeşinci Hanedan (MÖ 1674 - MÖ 1535)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
TaniApepi (?)------

Onaltıncı Hanedan (MÖ 1650 - MÖ 1580)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
MentuhotepDjehutiVezir SenebhenafSobekhotep--Dra' Abu el-Naga'-
SitmutVI.Mentuhotep (?)---Herunefer--

Onyedinci Hanedan (MÖ 1650 - MÖ 1550)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nubemhat" title="wikilink">Nubemhat</a></strong></p></td> <td><p><a href="I.Sobekemsaf" title="wikilink">I.Sobekemsaf</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Sobekemheb</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>Nubkhaes (II)</strong></p></td> <td><p><a href="II.Sobekemsaf" title="wikilink">II.Sobekemsaf</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Cenazesi, kocasınınkiyle birlikte, 20. Hanedanlığın sonlarında soyuldu.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Sobekemsaf" title="wikilink">Sobekemsaf</a></strong></p></td> <td><p><a href="Nubkheperre_Intef" title="wikilink">Nubkheperre Intef</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Sobekemsaf</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Kimliği belirsiz bir firavunun kız kardeşi, muhtemelen Sekhemre-Heruhirmaat Intef, II.Sobekemsaf veya Senakhtenre Ahmose olabilir. Annesi bilinmiyor, ancak kendisine "Kralın kızı" unvanı verildi, bu da Rahotep'in torunu olabileceğini düşündürüyor.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Haankhes" title="wikilink">Haankhes</a></strong></p></td> <td><p>Bilinmeyen</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Ameni</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tetisheri" title="wikilink">Tetisheri</a></strong></p></td> <td><p><a href="Senakhtenre_Ahmose" title="wikilink">Senakhtenre Ahmose</a></p></td> <td><p>Tjenna</p></td> <td><p>Neferu</p></td> <td><p><a href="Seqenenre_Tao" title="wikilink">Seqenenre Tao</a> <a href="Kamose" title="wikilink">Kamose</a> (?)</p></td> <td><p><a href="I.Ahhotep" title="wikilink">I.Ahhotep</a> <a href="Ahmose_Inhapy" title="wikilink">Ahmose Inhapy</a> <a href="Sitdjehuti" title="wikilink">Sitdjehuti</a></p></td> <td><p>Muhtemelen <a href="KV41" title="wikilink">KV41</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Ahhotep" title="wikilink">I.Ahhotep</a></strong></p></td> <td><p><a href="Seqenenre_Tao" title="wikilink">Seqenenre Tao</a></p></td> <td><p><a href="Senakhtenre_Ahmose" title="wikilink">Senakhtenre Ahmose</a></p></td> <td><p><a href="Tetisheri" title="wikilink">Tetisheri</a></p></td> <td><p><a href="I._Ahmose" title="wikilink">I.Ahmose</a> <a href="Ahmose_Sapair" title="wikilink">Ahmose Sapair</a></p> <p>Binpu</p></td> <td><p><a href="Ahmose-Nefertari" title="wikilink">Ahmose-Nefertari</a><a href="Ahmose-Henutemipet" title="wikilink">Ahmose-HenutemipetAhmose</a>-Tumerisy, <a href="Ahmose-Nebetta" title="wikilink">Ahmose-Nebetta</a> <a href="Ahmose-Meritamon" title="wikilink">Ahmose-Meritamon</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Oğlu I. Ahmose için naiplik yaptı.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Ahmose_Inhapy" title="wikilink">Ahmose Inhapy</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Ahmose-Henuttamehu" title="wikilink">Ahmose-Henuttamehu</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Sitdjehuti" title="wikilink">Sitdjehuti</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Ahmose" title="wikilink">Ahmose</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="II.Ahhotep" title="wikilink">II.Ahhotep</a></strong></p></td> <td><p><a href="Kamose" title="wikilink">Kamose</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Ahmose-Sitkamose" title="wikilink">Ahmose-Sitkamose</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> </tbody> </table>

Yeni Krallık

Onsekizinci Hanedan (MÖ 1550 - MÖ 1292)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Ahmose-NefertariI.AhmoseSeqenenre TaoI.AhhotepAhmose-ankhI.AmenhotepSiamunRamose (?)Ahmose-MeritamunAhmose-SitamunMutnofret (?)Dra' Abu el-Naga'Oğlu I.Amenhotep'e naiplik yaptı.
Ahmose-SitkamoseKamoseII.Ahhotep----
Ahmose-HenuttamehuSeqenenre TaoAhmose-Inhapy----
Ahmose-MeritamunI.AmenhotepI.AhmoseAhmose-Nefertari--TT358 Mezarı-
Sitkamose------
AhmoseI.Thutmose---Hatşepsut NefrubityTeb-
MutnofretI.Ahmose-II.Thutmose---
HatşepsutII.ThutmoseI.ThutmoseAhmose-NeferureKV20Kendisi firavun olmadan önce üvey oğlu III.Thutmose için naiplik yaptı.
Iset--III.Thutmose---
SatiahIII.Thutmose-IpuAmenemhat (?)--Babası Ahmose Pen-Nekhebet olabilir.
Merytre-Hatshepsut-HuiMenkheperre, II.AmenhotepNebetiunetMeritamenIsetMeritamenMuhtemelen KV35-
Nebtu------
Menhet----Wady Gabbanat el-QurudSuriye asıllı yabancı eş
Menwi----Suriye asıllı yabancı eş
Merti----Suriye asıllı yabancı eş
Nebsemi------
TiaaII.Amenhotep--IV.Thutmose-KV32-
NefertariIV.Thutmose------
IaretII.Amenhotep-----
Mutemwiya--III.Amenhotep---
TiyeIII.AmenhotepYuyaTjuyuThutmoseAkhenatenSitamunIsetHenuttanebNebetahBeketaten--
GilukhipaMittani Kralı II.Shuttarna-----
SitamunIII.AmenhotepTiye----
Iset----
TadukhipaIII.Amenhotep ve AkhenatenMittani Kralı TushrattaJuni---Bazı Mısırbilimciler onun Kiya ile aynı kişi olabileceğini söylüyor.
NefertitiAkhenatenAy (?)--MeritatenMeketatenAnkhesenamunNeferneferuaten TasheritNeferneferureSetepenre-Kadın firavun Neferneferuaten (yak. 1334-1332) için muhtemel aday.
Kiya---Ankhesenpaaten Tasherit (?) ve/veya Meritaten Tasherit (?)Amarna (?)Muhtemelen Tadukhipa ile aynı kişi. Anıtlarının gasp edilmesi, daha sonra kocasının saltanatında gözden düşmüş olabileceğini düşündürmektedir.
Genç Hanım--Tutankamon-KV35Akhenaten'in kimliği belirsiz kızkardeşi. Muhtemelen Nebetah veya Beketaten olabilir.
MeritatenSmenkhkareAkhenatenNefertiti-Meritaten Tasherit (?) Ankhesenpaaten Tasherit (?)-Bazı Mısırbilimciler, Neferneferuaten olduğunu iddia etti.
Ankhesenamun1) Akhenaten ----2)Tutankamon ----3) Ay-Tutankamon'dan; Ölü Doğan İki KızKV21 (?)-
TeyAy--Nakhtmin (?)-WV23 (?)-
Mutnedjmet (I)HoremhebAy (?)---KV57Bazı Mısırbilimciler tarafından Nefertiti'nin kız kardeşi olduğu düşünülüyor.
NebetnehatBilinmeyen-----18.hanedanın ortalarından bir kralla evli ama hangi kral olduğu bilinmiyor.

Ondokuzuncu Hanedan (MÖ 1292 - MÖ 1186)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Sitre" title="wikilink">Sitre</a></strong></p></td> <td><p><a href="I._Ramses" title="wikilink">I.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="I._Seti" title="wikilink">I.Seti</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV38" title="wikilink">QV38</a></p></td> <td><p>Daha önce Tia olarak biliniyor olabilir.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tuya" title="wikilink">Tuya</a></strong></p></td> <td><p><a href="I._Seti" title="wikilink">I.Seti</a></p></td> <td><p>Raia (savaş arabası teğmeni)</p></td> <td><p>Ruia</p></td> <td><p><a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a></p></td> <td><p><a href="Tia" title="wikilink">Tia</a><a href="Henutmire" title="wikilink">Henutmire</a> (?)</p></td> <td><p><a href="QV80" title="wikilink">QV80</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tanedjemet" title="wikilink">Tanedjemet</a></strong></p></td> <td><p><a href="I._Seti" title="wikilink">I.Seti</a> veya <a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a></p></td> <td><p><a href="I._Ramses" title="wikilink">I.Ramses</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV33" title="wikilink">QV33</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nefertari" title="wikilink">Nefertari</a></strong></p></td> <td><p><a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Amun-her-khepeshef" title="wikilink">Amun-her-khepeshef</a> <a href="Pareherwenemef" title="wikilink">Pareherwenemef</a></p> <p>Meryre</p> <p><a href="Meryatum" title="wikilink">Meryatum</a></p></td> <td><p><a href="Meritamen" title="wikilink">Meritamen</a><a href="Henuttawy" title="wikilink">HenuttawyBaketmut</a> <a href="Nebettawy" title="wikilink">Nebettawy</a> Nefertari (?)</p></td> <td><p><a href="QV66" title="wikilink">QV66</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="İsetnofret" title="wikilink">Isetnofret</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Prens_Ramses" title="wikilink">Ramses</a> <a href="Khaemweset" title="wikilink">Khaemweset</a></p> <p><a href="Merneptah" title="wikilink">Merneptah</a></p></td> <td><p><a href="Bintanath" title="wikilink">BintanathIsetnofret</a> (?)</p></td> <td><p><a href="Kraliçeler_Vadisi" title="wikilink">Kraliçeler Vadisi</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Henutmire" title="wikilink">Henutmire</a></strong></p></td> <td><p><a href="I._Seti" title="wikilink">I.Seti</a></p></td> <td><p><a href="Tuya" title="wikilink">Tuya</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV75" title="wikilink">QV75</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Maathorneferure" title="wikilink">Maathorneferure</a></strong></p></td> <td><p><a href="III._Hattuşili" title="wikilink">III.Hattuşili</a></p></td> <td><p><a href="Puduhepa" title="wikilink">Puduhepa</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Bir kız</p></td> <td><p>Gurob, <a href="Feyyum" title="wikilink">Feyyum</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Meritamen" title="wikilink">Meritamen</a></strong></p></td> <td><p><a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a></p></td> <td><p><a href="Nefertari" title="wikilink">Nefertari</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV68" title="wikilink">QV68</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Bintanath" title="wikilink">Bintanath</a></strong></p></td> <td><p><a href="İsetnofret" title="wikilink">Isetnofret</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Bilinmeyen Kız</p></td> <td><p><a href="QV71" title="wikilink">QV71</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nebettawy" title="wikilink">Nebettawy</a></strong></p></td> <td><p><a href="Nefertari" title="wikilink">Nefertari</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV60" title="wikilink">QV60</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Merytre" title="wikilink">Merytre</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="II.Isetnofret" title="wikilink">II.Isetnofret</a></strong></p></td> <td><p><a href="Merneptah" title="wikilink">Merneptah</a></p></td> <td><p><a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a> veya <a href="Khaemweset" title="wikilink">Khaemweset</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="II._Seti" title="wikilink">II.Seti</a> <a href="Prens_Merenptah" title="wikilink">Merenptah</a></p> <p>Khaemwaset</p></td> <td><p>Isetnofret</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Takhat" title="wikilink">Takhat</a></strong></p></td> <td><p><a href="II._Seti" title="wikilink">II.Seti</a></p></td> <td><p><a href="II._Ramses" title="wikilink">II.Ramses</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Amenmess" title="wikilink">Amenmess</a></p></td> <td><p><a href="Twosret" title="wikilink">Twosret</a> (?)</p></td> <td><p><a href="KV10" title="wikilink">KV10</a></p></td> <td><p>Amenmesse'nin II. Seti'nin oğlu mu yoksa erkek kardeşi mi olduğuna bağlı olarak, aslında Merneptah'ın karısı olabilir.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Twosret" title="wikilink">Twosret</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Takhat_(?)" title="wikilink">Takhat (?)</a></p></td> <td><p><a href="Seti-Merenptah" title="wikilink">Seti-Merenptah</a></p></td> <td><p>Muhtemelen bir kız</p></td> <td><p><a href="KV14" title="wikilink">KV14</a></p></td> <td><p>Kendi başına Firavun olmadan önce üvey oğlu Siptah'ın naibi olarak hüküm sürdü (yak. 1191-1190).</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tiaa" title="wikilink">Tiaa</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>Sutailja</strong></p></td> <td><p><a href="II._Seti" title="wikilink">II.Seti</a> veya <a href="Amenmess" title="wikilink">Amenmess</a> (<a href="Siptah" title="wikilink">Siptah</a>'ın babasının kim olduğuna bağlı olarak)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Siptah" title="wikilink">Siptah</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Kenan" title="wikilink">Kenan</a> kökenli</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>Tiya</strong></p></td> <td><p><a href="Amenmess" title="wikilink">Amenmess</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> </tbody> </table>

Yirminci Hanedan (MÖ 1190 - MÖ 1077)

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tiy-Merenese" title="wikilink">Tiy-Merenese</a></strong></p></td> <td><p><a href="Setnakhte" title="wikilink">Setnakhte</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="III._Ramses" title="wikilink">III.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Iset_Ta-Hemdjert" title="wikilink">Iset Ta-Hemdjert</a></strong></p></td> <td><p><a href="III._Ramses" title="wikilink">III.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Hemdjert</p></td> <td><p><a href="VI.Ramses" title="wikilink">VI.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV51" title="wikilink">QV51</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tyti" title="wikilink">Tyti</a></strong></p></td> <td><p><a href="Setnakhte" title="wikilink">Setnakhte</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="IV.Ramses" title="wikilink">IV.Ramses</a><a href="Khaemwaset" title="wikilink">Khaemwaset</a><a href="Amun-her-khepeshef" title="wikilink">Amun-her-khepeshefRamesses</a>-Meryamen (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV52" title="wikilink">QV52</a></p></td> <td><p>Daha önce X.Ramses'in karısı olduğuna inanılıyordu.</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Kraliçe_Tiye" title="wikilink">Tiye</a> (II)</strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Pentawer" title="wikilink">Pentawer</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Kocasına karşı <a href="harem_komplosu" title="wikilink">harem komplosu</a> başlattı. Nihai sonu bilinmiyor.</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Duatentopet" title="wikilink">Duatentopet</a></strong></p></td> <td><p><a href="IV.Ramses" title="wikilink">IV.Ramses</a></p></td> <td><p><a href="III._Ramses" title="wikilink">III.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="V.Ramses" title="wikilink">V.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="QV74" title="wikilink">QV74</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Henutwati" title="wikilink">Henutwati</a></strong></p></td> <td><p><a href="V.Ramses" title="wikilink">V.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tawerettenru" title="wikilink">Tawerettenru</a></strong></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Nubkhesbed" title="wikilink">Nubkhesbed</a></strong></p></td> <td><p><a href="VI.Ramses" title="wikilink">VI.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="VII.Ramses" title="wikilink">VII.Ramses</a> <a href="Amenherkhepshef" title="wikilink">Amenherkhepshef</a></p> <p>Panebenkemyt</p></td> <td><p><a href="Iset" title="wikilink">Iset</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Baketwernel" title="wikilink">Baketwernel</a></strong></p></td> <td><p><a href="IX.Ramses" title="wikilink">IX.Ramses</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="KV10" title="wikilink">KV10</a></p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Tentamun" title="wikilink">Tentamun</a> (I)</strong></p></td> <td><p><a href="XI._Ramses" title="wikilink">XI.Ramses</a></p></td> <td><p>Nebseny</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Duathathor-Henuttawy" title="wikilink">Duathathor-Henuttawy</a><a href="Tentamun" title="wikilink">Tentamun</a> (?)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> </tbody> </table>

Üçüncü Ara Dönem

Yirmibirinci Hanedan (MÖ 1069 - MÖ 943)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Tentamun (II)SmendesXI.RamsesTentamun (?)----
Mutnedjmet (II)I.PsusennesI.PinedjemDuathathor-HenuttawyAmenemope (?)-NRT III, Tanis-
Wiay---Isetemkheb--
KarimalaSiamun veya II.PsusennesYaşlı Osorkon-----

Amon Baş Rahiplerinin Eşleri

Resmi olarak firavun olmasalar da, Teb'deki Amon Başrahipleri, Yirmi birinci hanedanlık döneminde Yukarı Mısır'ın fiili hükümdarlarıydı, isimlerini kartotlara yazıyor ve kraliyet mezarlarına gömülüyorlardı. Eşleri, diğer kraliçelerin çoğuna benzer bir statüye sahip olacaktı.

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
HrerePiankh (?)---Nodjmet-Amenhotep'in karısı olabilir.
NodjmetHerihorAmenhotep (Amon Başrahibi) (?)HrereI.Pinedjem, Heqanefer, Heqamaat, AnkhefenmutFaienmutTT320Ayrıca Piankh ile evli olabilir.
Duathathor-HenuttawyI.PinedjemXI.RamsesTentamunI.Psusennes, Masharta, MenkheperreMutnedjmet, Maatkare, Henuttawy-
Isetemkheb------
Tentnabehenu---Nauny--
TayuheretMasaharta----TT320-
DjedmutesankhDjedkhonsuefankh----MMA 60-
IsetemkhebMenkheperreI.PsusennesWiayII.Pinedjem, II.Smendes, Pasebkhanut ,HoriIsetemkheb, Henuttawy, Meryetamun, Gautseshen--
HenuttawyII.SmendesMenkheperreIsetemkheb-IsetemkhebMMA 60-
Tahentdjehuty---Neskhons--
IsetemkhebII.PinedjemMenkheperreIsetemkhebII.PsusennesHarweben, HenuttawyTT320-
NeskhonsII.SmendesTahentdjehutyTjanefer, MasahartaItawy, Nesitanebetashru-

Yirmiikinci Hanedan (MÖ 943 - MÖ 728)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Karomama (I)I.Shoshenq--I.Osorkon---
Patareshnes--Nimlot---
MaatkareI.OsorkonII.Psusennes-Shoshenq---
Tashedkhonsu--I.Takelot---
Shepensopdet--Osorkon---
NesitaudjatakhetII.Shoshenq--Osorkon---
Nesitanebetashru--Harsiese---
KapesI.Takelot--II.Osorkon---
Karomama (II)II.OsorkonI.Takelot-ShoshenqHornakhtTashakheper Karomama [Ta?]iirmer-I.Karomama olarak bilinir.
Isetemkheb---Tjesbastperu--
Djedmutesankh--Nimlot---
DjedbastiusankhIII.Shoshenq--Takelot---
II.Tadibast--Bakennefi---
Tentamenopet---Ankhenesshoshenq--
TjesbastperuII.Osorkon-----
III.TadibastV.Shoshenq (?)--IV.Osorkon---

Yirmiüçüncü Hanedan (MÖ 837 - MÖ 735)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Karomama (III)II.TakelotNimlot (Amon Başrahibi)TentsepehIII.Osorkon-Teb (?)II.Osorkon'un büyük torunu. II.Karomama olarak bilinir.
Tashep--Nimlot---
Tabeketenasket---Isetweret--
TentsaiIII.Osorkon--III.Takelot---
Karoadjet------
IrtiubastIII.TakelotIII.Osorkon (?)-Osorkon---
Kakat---Irbastwedjanefu--
Betjet------

Yirmidördüncü Hanedan (MÖ 732 - MÖ 720)

Bu hanedandan bilinen bir Kraliçe yok.

Yirmibeşinci Hanedan (MÖ 744 - MÖ 656)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
PebatjmaKashta--Piye, ShabakaKhensa, Peksater, I.Amenirdis, Neferukakashta (?)--
TabiryPiyeNubyalı AlaraKasaqa--Piramit Ku53, El-Kurru, Nubya-
Abar--Taharqa-Mezar 35, Nuri (?)Nubyalı Alara'nın yeğeni.
KhensaKashtaPebatjma--Piramit Ku4, El-Kurru, Nubya-
Peksater--Abidos'taki D Mezarlığı-
NefrukekashtaPebatjma (?)--Piramit K52, El-Kurru, Nubya-
ArtyShebitkuPiye---Piramit Ku6, El-Kurru, Nubya
QalhataShabakaTantamani-Piramit Ku5, El-Kurru, Nubya-
Mesbat--Haremakhet (?)---
TabekenamunTaharqaPiye----Shabaka'nın karısı olabilir.
Takahatenamun---Mezar 21, Nuri (?)-
Naparaye---Piramit Ku3, El-Kurru, Nubya-
Atakhebasken----Mezar Nu36, Nuri (?)-
PiankhartyTantamani------
[..]salka------
Malaqaye------

Geç Dönem

Yirmialtıncı Hanedan (MÖ 664 - MÖ 525)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
IstemabetI.Necho--I.Psamtik---
MehytenweskhetI.PsamtikHarsiese (Ra başrahibi)-II.NechoI.Nitocris, MeryetneithMedinet Habu-
I.KhedebneithirbinetII.Necho--II.Psamtik-Sebennytos (?)-
TakhuitII.Psamtik--ApriesAnkhnesneferibreAthribis-
TentkhetaII.AmasisPadineith (Ptah rahibi)-Khnum-ib-Re III.Psamtik---
Nakhtubasterau--Pasenenkhonsu Ahmose-Mezar LG83, Gize-
LadiceSirenayka Kralı III.BattusPheretima---MÖ 548'den bir süre sonra Firavunla evlendi ve MÖ 525'te Sirenayka'ya döndü.
II.KhetbeneiterboniApries-----
Tadiasir---Tashereniset--

Yirmiyedinci Hanedan (Birinci Pers İktidarı) (MÖ 525 - MÖ 404)

Mısır'ın Pers kralları genellikle ülkeyi uzaktan yönetti ve bu nedenle eşleri Mısır yaşamında ve kültüründe çok az rol oynadı veya hiç rol oynamadı. Mısırbilimci Joyce Tyldesley'in belirttiği gibi, "tüm niyet ve amaçlarla Mısır, 27. ve 31. Hanedanlar boyunca kraliçesizdi".

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
Atossa1) II.Kambises ----2) I.DariusBüyük KirosCassandaneI.Darius'tan; I.Xerxes, Achaemenes, Masistes, Hystaspes-Nakş-ı Rüstem-
RoxaneII.Kambises----Herodot'a göre Kambises'in kız kardeşi. Ancak Ctesias, Kambises'in kız kardeşi olduğundan bahsetmez.
Phaidyme1)Smerdis ----2) I.DariusOtanes-----
ArtystoneI.DariusBüyük KirosCassandaneArsames, GobryasArtazostre--
ParmysSmerdis-Ariomardus---
Phratogune--Abrokomas, Hyperantes---
AmestrisI. SerhasOtanesDarius'un bir kız kardeşiDarius, Hystaspes, I.Artaserhas, AchaemenesAmytis, Rhodogune--
DamaspiaI. Artaserhas--II.Serhas---
Babilli Alogyne--Sogdianus---
Babilli Cosmartidene--II.Darius, Arsites---
Babilli Andia--BogapaeusParysatis--
ParysatisII.DariusI.ArtaserhasBabilli AndiaII.Artaserhas, Cyrus, Artostes, Ostanes, OxendraAmestris, Stateira--

Yirmisekizinci Hanedan ve Yirmidokucuncu Hanedan (MÖ 404 - MÖ 380)

Bu hanedanlardan bilinen bir Kraliçe yok.

Otuzuncu Hanedan (MÖ 380 - MÖ 343)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
II.KhedebneithirbinetII.NektaneboTeos-----

Otuzbirinci Hanedan (İkinci Pers İktidarı) (MÖ 343 - MÖ 332)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
AtossaIII.Artaserhas--Arses---
I.StateiraIII.Darius--AriobarzanesII.Stateira, Drypetis--

Makedonya İktidarı (MÖ 332 - MÖ 305)

ResimİsimBabasıAnnesiOğullarıKızlarıMezarıNotlar
RoksanaBüyük İskenderBaktriyalı Oxyartes-IV.İskender--İskender ile mö.327'de evlendi.
II.StateiraIII.DariusI.Stateira---İskender ile mö.324'de evlendi.
II.ParysatisIII.Artaserhas----
Makedonyalı II.EurydiceIII.PhilipIV.AmyntasCynna----

Ptolemaioslar (MÖ 305 - MÖ 30)

II.Arsinoe'den itibaren bu hanedanın Kraliçelerinin çoğu, kocalarıyla birlikte hükümdar olarak iktidara geldi. Aşağıda, ortak hükümdarlık yaptığı bilinmeyen eşlerin listesi bulunmaktadır.

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Resim</p></th> <th><p>İsim</p></th> <th><p>Eş</p></th> <th><p>Babası</p></th> <th><p>Annesi</p></th> <th><p>Oğulları</p></th> <th><p>Kızları</p></th> <th><p>Mezarı</p></th> <th><p>Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Euridice" title="wikilink">Eurydice</a></strong></p></td> <td><p><a href="I._Ptolemaios_Soter" title="wikilink">I. Ptolemaios Soter</a></p></td> <td><p><a href="Antipatros" title="wikilink">Antipater</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p><a href="Ptolemy_Keraunos" title="wikilink">Ptolemy Keraunos</a>, <a href="Meleager" title="wikilink">Meleager</a>, Agathocles (?), Argeus (?)</p></td> <td><p>Ptolemais,</p> <p><a href="Lysandros" title="wikilink">Lysandra</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Berenice" title="wikilink">I.Berenice</a></strong></p></td> <td><p><a href="Makedonyal_Magas" title="wikilink">Makedonyalı Magas</a></p></td> <td><p><a href="Makedonyalı_Antigone" title="wikilink">Makedonyalı Antigone</a></p></td> <td><p><a href="II._Ptolemaios" title="wikilink">II.Ptolemaios</a></p></td> <td><p><a href="II._Arsinoe" title="wikilink">II.Arsinoe</a>, <a href="Philotera" title="wikilink">Philotera</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="I.Arsinoe" title="wikilink">I.Arsinoe</a></strong></p></td> <td><p><a href="II._Ptolemaios" title="wikilink">II.Ptolemaios</a></p></td> <td><p><a href="Lysimachus" title="wikilink">Lysimachus</a></p></td> <td><p><a href="Makedonyalı_Nicaea" title="wikilink">Makedonyalı Nicaea</a></p></td> <td><p><a href="III._Ptolemaios" title="wikilink">III.Ptolemaios</a>, <a href="Lysimachus" title="wikilink">Lysimachus</a></p></td> <td><p><a href="Berenice" title="wikilink">Berenice</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>II. Ptolemaios tarafından Coptos'a sürüldü.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="V.Cleopatra" title="wikilink">II.Cleopatra Selene</a></strong></p></td> <td><p>1) <a href="IX.Ptolemaios" title="wikilink">IX.Ptolemaios</a> ----2) <a href="X.Ptolemaios" title="wikilink">X.Ptolemaios</a></p></td> <td><p><a href="VIII._Ptolemaios" title="wikilink">VIII.Ptolemaios</a></p></td> <td><p><a href="III.Cleopatra" title="wikilink">III.Cleopatra</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Bu dönemin çoğu kraliçesinin aksine, annesi III.Kleopatra'nın etkisi nedeniyle ortak hükümdar yapılmadı. IX.Ptolemaios, MÖ 107'de annesi tarafından Mısır'dan sürüldükten sonra, Kleopatra Selene kardeşi X.Ptolemaios ile evlendi. MÖ 102'de annesi tarafından X.Ptolemaios'ten boşanmaya ve bir ittifak oluşturmak için Seleukos İmparatorluğu'ndan VII.Antiochus ile evlenmeye zorlandı. Kleopatra adlı kraliçelerin numaralandırılmasıyla ilgili genel kafa karışıklığı nedeniyle bazen V.Kleopatra olarak adlandırılır.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="VII.Seleucus_Philometor" title="wikilink">VII.Seleucus Philometor</a></p></td> <td><p><a href="IV.Berenice" title="wikilink">IV.Berenice</a></p></td> <td><p><a href="X.Antiochus_Eusebes" title="wikilink">X.Antiochus Eusebes</a></p></td> <td><p><a href="V.Cleopatra" title="wikilink">Cleopatra Selene</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Birkaç günlük evlilikten sonra IV. Berenice'in emriyle öldürüldü. Teknik olarak Berenice ile ortakken, genellikle Firavun Listelerinde yer almaz.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong><a href="Archelaus" title="wikilink">Archelaus</a></strong></p></td> <td><p><a href="General_Archelaus" title="wikilink">Archelaus</a> (General)</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>Ortak hükümdar olma olasılığı olsa da, bunun doğrulanmış bir kanıtı yok.</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong><a href="Marcus_Antonius" title="wikilink">Mark Antony</a></strong></p></td> <td><p><a href="VII._Kleopatra" title="wikilink">VII.Cleopatra</a></p></td> <td><p><a href="Marcus_Antonius_Creticus" title="wikilink">Marcus Antonius Creticus</a></p></td> <td><p><a href="Julia" title="wikilink">Julia</a></p></td> <td><p><a href="Aleksandros_Helios" title="wikilink">Alexander Helios</a>, <a href="Ptolemy_Philadelphus" title="wikilink">Ptolemy Philadelphus</a></p></td> <td><p><a href="Cleopatra_Selene_II" title="wikilink">II.Cleopatra Selene</a></p></td> <td><p>-</p></td> <td><p>-</p></td> </tr> </tbody> </table>

Ayrıca Bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: antik mısır kraliyet eşleri listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler