antik mısır kasaba ve şehirlerinin listesi ne demek?

Bu, bilinen eski Mısır kasaba ve şehirlerinin bir listesidir.12 Liste kaleleri ve diğer aralıklı yerleşim yerlerini içermez.

<table> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Antik Mısır'ın başkenti</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Antik Mısır'ın başkenti ve bölgesel idari merkez</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong><em>Thonis</em></strong> italik isim: sadece Yunanca adı biliniyor</p></td> </tr> </tbody> </table>

Aşağı Mısır

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Şehir (bilinen adı)</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Hiyerogliflerde</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Kuruluş Tarihi</p></th> <th><p>data-sort-type="number" scope="col" style="width:50px;" |Nom</p></th> <th><p>data-stype="letter" scope="col" style="width:120px;" |Koruyucu Tanrı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="Poodth:100px;" |Modern Adı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:180px;" |Diğer Ad/lar</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:240px;" |Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><strong>Men-nefer</strong> (<a href="Memfis" title="wikilink">Memfis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>mn:n nfr f:r O24 niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ.3150'den önce</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p><a href="Ptah" title="wikilink">Ptah</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Mit_Rahina" title="wikilink">Mit Rahina</a></p></td> <td><p><small>Aneb-Hetch, Died-Sut, Ankh-Tawy, Menfe, Hut-ka-Ptah, Moph, Noph</small></p></td> <td><p>Eski Krallık döneminde Mısır'ın başkenti; nom'un başkenti</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Khem</strong> (<a href="Letopolis" title="wikilink">Letopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>Aa1-O34-G17-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>muhtemelen Eski Krallık döneminde</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p><a href="Khenty-irty" title="wikilink">Khenty-irty</a></p></td> <td><p>Ausim</p></td> <td></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Yamu</strong> (<a href="Yamu" title="wikilink">Apis</a>)</p></td> <td></td> <td><p>muhtemelen Eski Krallık döneminde</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a></p></td> <td><p><a href="Kom_el-Hisn" title="wikilink">Kom el-Hisn</a></p></td> <td><p><small>Imu, Apis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Raqote</strong> (<a href="Alexandria" title="wikilink">Alexandria</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>r:Z1:a A35 t::niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ.331</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p><a href="Serapis" title="wikilink">Serapis</a></p></td> <td><p><a href="Alexandria" title="wikilink">Alexandria</a></p></td> <td><p><small>Rhacotis, Rakotə, Eskendereyyah</small></p></td> <td><p>İskenderiye bir dönem antik dünyanın entelektüel ve kültürel merkeziydi; Ptolemaios Krallığı'nın başkenti</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Khito</strong> (<a href="Rosetta" title="wikilink">Rosetta</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>3</p></td> <td></td> <td><p><a href="Rosetta" title="wikilink">Rashid</a></p></td> <td><p><small>Bolbitine, Bolbitinum, Bolbitinon, Trashit, Rakhit, Rexi</small></p></td> <td><p><a href="Rosetta_Taşı" title="wikilink">Rosetta Taşınının</a> bulunduğu yer</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Ptkheka</strong> (Ptkheka)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Neith" title="wikilink">Neith</a></p></td> <td><p><a href="Tanta" title="wikilink">Tanta</a></p></td> <td></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Zau</strong> (<a href="Sais,_Egypt" title="wikilink">Sais</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>z:G39-G1-G43-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ.3300'den önce</p></td> <td><p>5</p></td> <td><p><a href="Neith" title="wikilink">Neith</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Sa el-Hagar</p></td> <td></td> <td><p><small>24 ve 26.Hanedanların Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Per-Wadjet</strong> (<a href="Buto" title="wikilink">Buto</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>A18-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ.3250'den önce</p></td> <td><p>5</p></td> <td><p><a href="Wadjet" title="wikilink">Wadjet</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Tell al-Fara'in</p></td> <td><p><small>Pe ve Dep, Butus, Butosus</small></p></td> <td><p>Hanedanlık Öncesi Buto kültürünün bulunduğu yer</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Khasut</strong> (<a href="Xois" title="wikilink">Xois</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>6</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a></p></td> <td><p>Sakha</p></td> <td><p><small>Xeos, Skhoo</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Timinhor</strong> (<a href="Damanhur" title="wikilink">Damanhur</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ.1200'den sonra</p></td> <td><p>7</p></td> <td></td> <td><p><a href="Damanhur" title="wikilink">Damanhur</a></p></td> <td><p><small>Hermopolis Mikra, Tel Ballamon</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Piemro</strong> (<a href="Naucratis" title="wikilink">Naucratis</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 7.yüzyıl</p></td> <td><p>7</p></td> <td><p><a href="Thoth" title="wikilink">Thoth</a></p></td> <td><p>Kom Gieif</p></td> <td><p><small>Ναύκρατις</small></p></td> <td><p>İlk kalıcı Yunan kolonisi; Yunan-Mısır deniz ticaretinin ana merkezi.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Thonis</strong> (<a href="Heracleion" title="wikilink">Heracleion</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 12.yüzyıl</p></td> <td><p>7</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a></p></td> <td></td> <td><p><small>Ἡράκλειον</small></p></td> <td><p>Geç Dönemde Mısır'ın ana limanı; Naucratis'in kardeş şehri.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Menouthis</strong> (<a href="Menouthis" title="wikilink">Menouis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>7</p></td> <td><p><a href="Isis" title="wikilink">Isis</a> ve <a href="Serapis" title="wikilink">Serapis</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p>MS 8. yüzyılda denize batmış; Heracleion ve Canopus yakınlarında.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Pikuat</strong> (<a href="Canopus,_Egypt" title="wikilink">Canopus</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>Q3:W11-Aa18-U33-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 600'den önce</p></td> <td><p>7</p></td> <td><p><a href="Osiris" title="wikilink">Osiris</a></p></td> <td><p><a href="Aboukir" title="wikilink">Aboukir</a></p></td> <td><p><small>Canobus, Kanobos, Kanopos, Schedia</small></p></td> <td><p>İskenderiye'nin kuruluşundan önce Mısır'da Yunan ticareti için ana liman.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Per-Atum</strong> (<a href="Pithom" title="wikilink">Pithom</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O1:Z1-X1:U15-G17-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 1900 civarında</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p><a href="Atum" title="wikilink">Atum</a></p></td> <td><p>Tell-el-Maskhuta</p></td> <td><p><small>Tjeku, Heroöpolis, Heroonopolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Djedu</strong> (<a href="Busiris_(Lower_Egypt)" title="wikilink">Busiris</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>R11-R11-G43-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3200'e kadar küçük bir köy</p></td> <td><p>9</p></td> <td><p><a href="Osiris" title="wikilink">Osiris</a></p></td> <td><p>Abu Sir Bana</p></td> <td><p><small>Per Usiri</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Hut-hery-ib</strong> (<a href="Athribis" title="wikilink">Athribis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>10</p></td> <td><p><a href="Repyt" title="wikilink">Repyt</a></p></td> <td><p><a href="Banha" title="wikilink">Banha</a></p></td> <td><p><small>Tell Atrib, Attrib, Medeenet Ashaysh</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Taremu</strong> (<a href="Leontopolis" title="wikilink">Leontopolis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>11</p></td> <td><p><a href="Bastet" title="wikilink">Bast</a> ve <a href="Sekhmet" title="wikilink">Sekhmet</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Kafr Al Muqdam</p></td> <td><p><small>Leonto, Leontos, Tell el-Muqdam</small></p></td> <td><p>23. Hanedanlığın başkentlerinden biri; Ptolemaios Dönemi'nde Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Šetennu</strong> (<a href="Pharbaetus" title="wikilink">Pharbaetus</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 7. yüzyıldan önce</p></td> <td><p>11</p></td> <td><p>Hormerty</p></td> <td><p>Horbeit</p></td> <td><p><small>Shednu, Sheten, Pharbaethus</small></p></td> <td><p>Nom'un başkenti; Meşveş Libyalılarının şeflerinin merkezlerinden biri.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Tjebnutjer</strong> (<a href="Sebennytos" title="wikilink">Sebennytos</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>12</p></td> <td><p><a href="Onuris" title="wikilink">Onuris</a></p></td> <td><p>Samanud</p></td> <td></td> <td><p><a href="Manetho" title="wikilink">Manetho</a>'nun Memleketi; 30 Hanedanlığının başkenti; Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Pachnamu´nis</strong> (<a href="Pachnamunis" title="wikilink">Pachnamunis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>12</p></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><p>Ana kasaba.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Iunu</strong> (<a href="Heliopolis_(Ancient_Egypt)" title="wikilink">Heliopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>iwn-nw:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3250'den önce</p></td> <td><p>13</p></td> <td><p><a href="Ra" title="wikilink">Ra</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Ayn_Shams" title="wikilink">Ayn Shams</a></p></td> <td><p><small>Ôn, Āwen, Ὂν</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Tjaru</strong> (<a href="Tjaru" title="wikilink">Sile</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>14</p></td> <td><p><a href="Horus" title="wikilink">Horus</a></p></td> <td><p>Tel el-Habua</p></td> <td><p><small>Zaru, Tharu, Djaru, Tjel, Sile, Edfu of Lower Egypt</small></p></td> <td><p>En büyük antik Mısır kale kenti; suçlular için sürgün yeri; Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Per-Amun</strong> (<a href="Pelusium" title="wikilink">Pelusium</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>pr-i-mn:n-C12-niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 720'den önce</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a></p></td> <td><p>Tell el-Farama</p></td> <td><p><small>Sena, Seyân, Sin, Pelousion, Paramoun, Peremoun, Peromi</small></p></td> <td><p>Mısır'ın en doğusundaki büyük şehri</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Weprehwy</strong> (<a href="Hermopolis_Parva_(Tehut)" title="wikilink">Hermopolis Parva</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 2575 öncesi</p></td> <td><p>15</p></td> <td></td> <td><p>Tell al-Naqus</p></td> <td></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Tamiat</strong> (<a href="Damietta" title="wikilink">Damietta</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>15</p></td> <td></td> <td><p><a href="Damietta" title="wikilink">Damietta</a></p></td> <td><p><small>Damiata, Domyat, Ταμίαθις, Tamiathis</small></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Djedet</strong> (<a href="Mendes" title="wikilink">Mendes</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>Dd-d:t-niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3250'den önce</p></td> <td><p>16</p></td> <td><p><a href="Banebdjedet" title="wikilink">Banebdjedet</a></p></td> <td><p>Tell El-Ruba</p></td> <td><p><small>Per-Banebdjedet, Anpet</small></p></td> <td><p>29. Hanedanlığın Başkenti; Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Semabehdet</strong> (<a href="Tell_el-Balamun" title="wikilink">Diospolis Inferior</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>17</p></td> <td></td> <td><p><a href="Tel_El_Balamun" title="wikilink">Tel El Balamun</a></p></td> <td></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Per-Bast</strong> (<a href="Bubastis" title="wikilink">Bubastis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>bA-st-t:niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3150'den önce</p></td> <td><p>18</p></td> <td><p><a href="Bastet" title="wikilink">Bastet</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Tell-Basta</p></td> <td><p><small>Per-Bastet</small></p></td> <td><p>22. ve 23. Hanedanlar döneminde başkentlerden biri; Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Djanet</strong> (<a href="Tanis" title="wikilink">Tanis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>D:a-n:,:t*niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>Geç Yeni Krallık</p></td> <td><p>19</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a></p></td> <td><p><a href="Tell_Nebesha" title="wikilink">Tell Nebesha</a></p></td> <td><p><small>Kuzeyin Tebi, Ṣān al-Ḥagar, Zoan</small></p></td> <td><p>21. ve 22.Hanedanların Başkenti; Nom'un başkenti; Asya ticareti için önemli liman; keten üretim merkezi.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Hut-waret</strong> (<a href="Avaris" title="wikilink">Avaris</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O7-t:pr-D56-t:niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>Orta Krallık sırasında</p></td> <td><p>19</p></td> <td><p><a href="Set_(deity)" title="wikilink">Set</a></p></td> <td><p>Tell el-Dab'a</p></td> <td><p><small>Auaris, Hawara, Athyria</small></p></td> <td><p>14. ve 15. Hanedanların başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Pi-Ramesses</strong> (<a href="Pi-Ramesses" title="wikilink">Pi-Ramesses</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ.1274</p></td> <td><p>19</p></td> <td></td> <td><p><a href="Qantir" title="wikilink">Qantir</a></p></td> <td><p><small>Per-Rameses, Per Ramessu</small></p></td> <td><p>II.Ramses tarafından kurulandu, döneminde Mısır'ın başkenti.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Per-Sopdu</strong> (<a href="Per-Sopdu" title="wikilink">Per-Sopdu</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>20</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a></p></td> <td><p><a href="Saft_el-Hinna" title="wikilink">Saft el-Hinna</a></p></td> <td><p><small>Soped, Pi-Sopt</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> </tbody> </table>

Yukarı Mısır

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Şehir (bilinen adı)</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Hiyerogliflerde</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Kuruluş Tarihi</p></th> <th><p>data-sort-type="number" scope="col" style="width:50px;" |Nom</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:120px;" |Koruyucu Tanrı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Modern Adı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:180px;" |Diğer Ad/lar</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:240px;" |Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><strong>Abu</strong> (<a href="Elefantin" title="wikilink">Elefantin</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>E26-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p><a href="Khnum" title="wikilink">Khnum</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Aswan" title="wikilink">Aswan</a></p></td> <td><p><small>Yebu</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Swenett</strong> (<a href="Aswan" title="wikilink">Aswan</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>s-E34:n-t:niwt</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>1</p></td> <td><p>Swenett</p></td> <td><p><a href="Aswan" title="wikilink">Aswan</a></p></td> <td><p><small>Syene</small></p></td> <td><p>Syenite granit için bir ocağın yeri</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Nubt</strong> (<a href="Kom_Ombo" title="wikilink">Kom Ombo</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>S12:X1*O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>1</p></td> <td><p><a href="Sobek" title="wikilink">Sobek</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Kom_Ombo" title="wikilink">Kom Ombo</a></p></td> <td><p><small>Omboi, Ombos, Ambo, Ombi</small></p></td> <td><p>Firavunlar dönemi boyunca garnizon; Dendera şehrinin baş düşmanı.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Behdet</strong> (<a href="Edfu" title="wikilink">Edfu</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>F18:D46-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>2</p></td> <td><p><a href="Horus" title="wikilink">Horus</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Naga el-Goneima</p></td> <td><p><small>Apollonopolis Magna, Apollinopolis Magna, Djeba, Utes-Hor</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Nekheb</strong> (<a href="El_Kab" title="wikilink">El Kab</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero> sw b nw niwt </hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3500'den önce</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p><a href="Nekhbet" title="wikilink">Nekhbet</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="El_Kab" title="wikilink">El Kab</a></p></td> <td><p><small>Eileithyiaspolis, Lucinae Civitas</small></p></td> <td><p>Nekhen'den önce Nom'un başkenti; büyük bir kerpiç duvarla çevrili.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Nekhen</strong> (<a href="Nekhen" title="wikilink">Hierakonpolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O47:n-niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3210'dan önce</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p><a href="Horus" title="wikilink">Horus</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="El_Kab" title="wikilink">El Kab</a></p></td> <td><p><small>Al-Kom Al-Aħmar</small></p></td> <td><p>Nekheb'den sonra Nom'un başkenti; Nil'in diğer tarafında Nekheb'in karşısında.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Ta-senet</strong> (<a href="Esna" title="wikilink">Latopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>HD-st-N35:X1-R24-I12-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>Orta Krallık'tan önce</p></td> <td><p>3</p></td> <td><p><a href="Khnum" title="wikilink">Khnum</a></p></td> <td><p><a href="Esna" title="wikilink">Esna</a></p></td> <td><p><small>Iunyt, Polis Latton, Lato</small></p></td> <td><p>Nekhen'den sonra Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Waset</strong> (<a href="Teb,_Mısır" title="wikilink">Teb</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>R19-t:niwt</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 5000'den önce</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Amun" title="wikilink">Amun</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Luxor" title="wikilink">Luxor</a></p></td> <td><p><small>Niwt-rst, Niwt-Imn, Nōʼ ʼĀmôn, No, Iunu-shema, Diospolis Magna, Ta-pe, Yüz Kapılı Teb</small></p></td> <td><p>Orta Krallık ve Yeni Krallık'ın çoğunda Mısır'ın başkenti; Nom'un başkenti; başta dini merkez.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Per-Hathor</strong> (<a href="Gebelein" title="wikilink">Aphroditopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O1:Z1-O10-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a></p></td> <td><p><a href="Gebelein" title="wikilink">Gebelein</a></p></td> <td><p><small>Inerty, Pathyris, Naga el-Gherira</small></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Iuny</strong> (<a href="Hermonthis" title="wikilink">Hermonthis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O28-N35-M17-O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Montu" title="wikilink">Montu</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Armant</p></td> <td><p><small>Erment, Iunu-Montu</small></p></td> <td><p><a href="VII._Kleopatra" title="wikilink">VII.Kleopatra</a> döneminde Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Sumenu</strong> (<a href="Sumenu" title="wikilink">Crocodilopolis</a>)</p></td> <td></td> <td><p>Orta Krallık'tan önce</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Sobek" title="wikilink">Sobek</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>el-Mahamid Qibly</p></td> <td><p><small>Imiotru</small></p></td> <td><p>Shedet'ten (Crocodilopolis olarak da bilinir) farklıdır.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Djerty</strong> (<a href="El-Tod" title="wikilink">El-Tod</a>)</p></td> <td></td> <td><p>Orta Krallık'tan önce</p></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Montu" title="wikilink">Montu</a></p></td> <td><p><a href="El-Tod" title="wikilink">El-Tod</a></p></td> <td><p><small>Ḏrty, Touphion, Tuphium, Thouôt, Tuot</small></p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Madu</strong> (<a href="Medamud" title="wikilink">Medamud</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>4</p></td> <td><p><a href="Montu" title="wikilink">Montu</a></p></td> <td><p><a href="Medamud" title="wikilink">Medamud</a></p></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Nubt</strong> (<a href="Naqada" title="wikilink">Naqada</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>S12:X1*O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3500'den önce</p></td> <td><p>5</p></td> <td><p><a href="Set_(deity)" title="wikilink">Set</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Naqada" title="wikilink">Naqada</a></p></td> <td><p>Ombos, Güney Şehir</p></td> <td><p>Hanedan öncesi Naqada kültürünün bulunduğu yer.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Iushenshen</strong> (<a href="Iushenshen" title="wikilink">Iushenshen</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>5</p></td> <td></td> <td><p>Khozam</p></td> <td></td> <td><p>Eski Krallık döneminde Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Gesy</strong> (<a href="Qus" title="wikilink">Qus</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>5</p></td> <td><p><a href="Horus" title="wikilink">Horus</a></p></td> <td><p><a href="Qus" title="wikilink">Qus</a></p></td> <td><p><small>Gesa, Apollonopolis Parva, Apollinopolis Mikra, Apollonos minoris</small></p></td> <td><p>Kızıldeniz seferleri için bir hareket noktası.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Gebtu</strong> (<a href="Qift" title="wikilink">Koptos</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>V33-D58-G4-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3200'den önce</p></td> <td><p>5</p></td> <td><p><a href="Min_(god)" title="wikilink">Min</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Qift" title="wikilink">Qift</a></p></td> <td><p><small>Kebto, Keft, Justinianopolis</small></p></td> <td><p>Nom'un başkenti; Yukarı Mısır Kızıldeniz ticaretinin Wadi Hammamat üzerinden ticaret merkezi.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Iunet</strong> (<a href="Dendera" title="wikilink">Dendera</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O1:Z1-G25-Aa1:X1-E1-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>6</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Dendera" title="wikilink">Dendera</a></p></td> <td><p><small>Tentyra, Tentyris, Nikentori, Nitentori</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Seshesh</strong> (<a href="Hu,_Egypt" title="wikilink">Hu</a>)</p></td> <td></td> <td><p>MÖ 3100'den önce</p></td> <td><p>7</p></td> <td><p>Bat, sonra <a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a></p></td> <td><p><a href="Hu,_Egypt" title="wikilink">Hu</a></p></td> <td><p><small>Diospolis Parva, Diospolis Superior, Hut-Sekhem, Hiw</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Abdju</strong> (<a href="Abydos,_Egypt" title="wikilink">Abydos</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>Ab-b-Dw:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p>Khentiamentiu, sonra <a href="Osiris" title="wikilink">Osiris</a> (Kült Merkezi) ve <a href="Isis" title="wikilink">Isis</a></p></td> <td><p>al-Birba</p></td> <td><p><small>Osiris</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Tjenu</strong> (<a href="Thinis" title="wikilink">Thinis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>V13:N35-T14-M17-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 4000'den önce</p></td> <td><p>8</p></td> <td><p><a href="Anhur" title="wikilink">Anhur</a></p></td> <td></td> <td><p><small>This</small></p></td> <td><p>1. ve 2. Hanedanların Başkenti; yeri belli değil.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Ipu</strong> (<a href="Akhmim" title="wikilink">Akhmim</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>M17-Q3-G43-O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3100'den önce</p></td> <td><p>9</p></td> <td><p><a href="Min_(god)" title="wikilink">Min</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Akhmim" title="wikilink">Akhmim</a></p></td> <td><p><small>Apu, Khent-min, Khmin, Shmin, Khemmis, Chemmis, Panopolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Hut-Repyt</strong> (<a href="Athribis_(Upper_Egypt)" title="wikilink">Athribis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>9</p></td> <td><p><a href="Repyt" title="wikilink">Repyt</a></p></td> <td><p>Wannina</p></td> <td><p><small>Triphieion, Tripheion</small></p></td> <td><p>Hut-hery-ib'den (Athribis) farklıdır.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Tjebu</strong> (<a href="Tjebu" title="wikilink">Qau</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>10</p></td> <td><p><a href="Anti_(mythology)" title="wikilink">Nemty</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Tjebu" title="wikilink">Qaw el-Kebir</a></p></td> <td><p><small>Djew-Qa, Antaeopolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Shashotep</strong> (<a href="Hypselis" title="wikilink">Hypselis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>M8-O34:R4-O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>11</p></td> <td><p><a href="Khnum" title="wikilink">Khnum</a></p></td> <td><p>Shutb</p></td> <td><p><small>Apoeke</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Per-Nemty</strong> (<a href="Hieracon" title="wikilink">Hieracon</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>12</p></td> <td><p><a href="Anti_(mythology)" title="wikilink">Nemty</a></p></td> <td><p>al Atawla</p></td> <td><p><small>Hierakon</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Zawty</strong> (<a href="Asyut" title="wikilink">Asyut</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>O34:G39 w t:O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>13</p></td> <td><p><a href="Anubis" title="wikilink">Anubis</a> (Kült Merkezi), <a href="Wepwawet" title="wikilink">Wepwawet</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Asyut" title="wikilink">Asyut</a></p></td> <td><p><small>Sauty, Syut, Syowt, Lycopolis, Lycon, Lyco</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Qis</strong> (<a href="Cusae" title="wikilink">Cusae</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>N29-M17-S29-O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>14</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a></p></td> <td><p>el-Qusiya</p></td> <td><p><small>Kis, Kusai</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Akhetaten</strong> (<a href="Amarna" title="wikilink">Amarna</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>N27-i-t:n-N5:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 1346 civarında</p></td> <td><p>14</p></td> <td><p><a href="Aten" title="wikilink">Aten</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Tell el-Amarna</p></td> <td></td> <td><p><a href="Akhenaton" title="wikilink">Akhenaten</a> döneminde Mısır'ın başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Khmun</strong> (<a href="Hermopolis" title="wikilink">Hermopolis Magna</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>Z1:Z1-Z1:Z1-Z1:Z1-Z1:Z1-W24:O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>15</p></td> <td><p><a href="Thoth" title="wikilink">Thoth</a> (Kült Merkezi), <a href="Ogdoad_(Egyptian)" title="wikilink">Ogdoad</a></p></td> <td><p>El Ashmunein</p></td> <td><p><small>Hermopolis Megale, Hermupolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Herwer</strong> (<a href="Herwer" title="wikilink">Herwer</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>D2:D21-Z7-Aa19-N31:D21-O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>16</p></td> <td><p><a href="Khnum" title="wikilink">Khnum</a> ve <a href="Heqet" title="wikilink">Heqet</a></p></td> <td><p>Hur</p></td> <td></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Hebenu</strong> (<a href="Hebenu" title="wikilink">Hebenu</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>V28-D58-N35:W24*Z7-D40:O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>16</p></td> <td></td> <td><p>Kom el Ahmar</p></td> <td></td> <td><p>Herwer'den önce <small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Per-Imen-mat-khent(j)</strong> (<a href="Akoris,_Egypt" title="wikilink">Akoris</a>)</p></td> <td></td> <td><p>Eski Krallık'tan önce</p></td> <td><p>16</p></td> <td></td> <td><p>Tihna el-Gebel</p></td> <td><p><small>Mer-nefer(et), Dehenet</small></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Saka</strong> (<a href="Cynopolis" title="wikilink">Cynopolis</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>17</p></td> <td><p><a href="Anubis" title="wikilink">Anubis</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>El Kays</p></td> <td><p><small>Hardai, Cynopolis Superior</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Tayu-djayet</strong> (<a href="El_Hiba" title="wikilink">El Hiba</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>t-A-i-i-w-DA-i-i-t:niwt</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>18</p></td> <td></td> <td><p><a href="El_Hiba" title="wikilink">El Hiba</a></p></td> <td><p><small>Teudjoi, Ankyronpolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Per-Medjed</strong> (<a href="Oxyrhynchus" title="wikilink">Oxyrhynchus</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>19</p></td> <td></td> <td><p>el-Bahnasa</p></td> <td><p><small>Pemdje, Oxyrrhynkhoupolis</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Henen-nesut</strong> (<a href="Herakleopolis_Magna" title="wikilink">Herakleopolis Magna</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>M23-A17-A17-A17-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>20</p></td> <td><p><a href="Heryshaf" title="wikilink">Heryshaf</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p>Ihnasiyyah al-Madinah</p></td> <td><p><small>Nenj-neswt, Ehnasya, Hnas, Ahnas</small></p></td> <td><p>9. ve 10. Hanedanların Başkenti; Nom'un başkenti.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Shedet</strong> (<a href="Faiyum" title="wikilink">Crocodilopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>F30:D46-X1:O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>21</p></td> <td><p><a href="Sobek" title="wikilink">Sobek</a> (Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Faiyum" title="wikilink">Faiyum</a></p></td> <td><p><small>Arsinoë, Fayoum, She-resy</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Ta may Sobek neb Pay pa necer aa</strong> (<a href="Soknopaiou_Nesos" title="wikilink">Soknopaiou Nesos</a>)</p></td> <td></td> <td></td> <td><p>21</p></td> <td><p><a href="Sobek" title="wikilink">Sobek</a> (Soknopaios olarak)</p></td> <td><p>Dimeh es-Seba</p></td> <td><p><small>tȝ mȝy Sbk nb Pay pȝ nṯr ʿȝ</small></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Tepihu</strong> (<a href="Atfih" title="wikilink">Aphroditopolis</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>t:p-I10-h-w-O49</hiero></p> </center></td> <td></td> <td><p>22</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a> (Yunan döneminde Kült Merkezi)</p></td> <td><p><a href="Atfih" title="wikilink">Atfih</a></p></td> <td><p><small>Petpeh</small></p></td> <td><p><small>Nom'un başkenti</small></p></td> </tr> </tbody> </table>

Nübye

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Şehir (bilinen adı)</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Hiyerogliflerde</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Kuruluş Tarihi</p></th> <th><p>data-sort-type="number" scope="col" style="width:50px;" |Nom</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:120px;" |Koruyucu Tanrı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Modern Adı</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:180px;" |Diğer Ad/lar</p></th> <th><p>data-sort-type="letter" scope="col" style="width:240px;" |Notlar</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><strong>Chenem-Waset</strong> (<a href="Amara,_Nubia" title="wikilink">Amara West</a>)</p></td> <td></td> <td><p><a href="I._Seti" title="wikilink">I.Seti</a>'nin hükümdarlığı sırasında</p></td> <td><p>yok</p></td> <td></td> <td><p><a href="Amara,_Nubia" title="wikilink">Amara, Nubia</a></p></td> <td><p><small>Per-Menmaatre, Per-Rameses-meri-Amun</small></p></td> <td><p>Kuş Genel Valisinin resmi ikametgahı.</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><strong>Iken</strong> (<a href="Mirgissa" title="wikilink">Mirgissa</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>M17-A2-q:n-N25</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 4500'den önce</p></td> <td><p>yok</p></td> <td><p><a href="Hathor" title="wikilink">Hathor</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p>Kale kasabası; şimdi Nasır Gölü yüzünden battı.</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Buhen</strong> (<a href="Buhen" title="wikilink">Buhen</a>)</p></td> <td><center> <p><hiero>D58-O4-N35:N25</hiero></p> </center></td> <td><p>MÖ 3000'den önce</p></td> <td><p>yok</p></td> <td></td> <td><p><a href="Buhen" title="wikilink">Buhen</a></p></td> <td></td> <td><p>Nübye'deki en büyük kale kasabası; bir bakır madeni barındırıyordu.</p></td> </tr> </tbody> </table>

Kızıldeniz | Kızıldeniz Kıyısı

data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Şehir (bilinen adı)data-sort-type="letter" scope="col" style="width:160px;" |Hiyerogliflerdedata-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Kuruluş Tarihidata-sort-type="number" scope="col" style="width:50px;" |Nomdata-sort-type="letter" scope="col" style="width:120px;" |Koruyucu Tanrıdata-sort-type="letter" scope="col" style="width:100px;" |Modern Adıdata-sort-type="letter" scope="col" style="width:180px;" |Diğer Ad/lardata-sort-type="letter" scope="col" style="width:240px;" |Notlar
Berenice (Berenice)MÖ 275yokMedinet-el Haras<small>Berenike, Berenice Troglodytica, Baranis</small>II.Ptolemy tarafından kuruldu; adını annesi I.Berenice'den almıştır.
Leucus Limen (El Qoseir)Yeni Krallık'tan önceyokEl Qoseir<small>Kosseir, Al Qusair, El Quseir, Qusseir, Qosseir</small>Kızıldeniz ve ötesinden malların Mısır'a girdiği firavun dönemlerinde önemli ticaret limanı.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: antik mısır kasaba ve şehirlerinin listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. List of provinces ('nomes') of ancient Egypt . http://www.ucl.ac.uk/ . Retrieved on 2016-03-05.

  2. Nomes, cities and sites . http://www.reshafim.org.il/ . Retrieved on 2016-03-05.

Kategoriler