antik astronotlar ne demek?

Antik astronotlar, en ünlüleri Erich von Däniken ve Zecharia Sitchin olmak üzere dillendirilen tartışmalı bir hipotezdir. Hipotezin savunucuları, tarih öncesi dönemlerde Dünya'ya gelen Dünya-dışı varlıkların uygarlık süreci üzerinde etkisi olduğunu düşünmektedirler.1

Buna göre, Mısır piramitleri, Stonehenge veya Nazca çizgileri o zamanın teknolojisiyle yapılamayacak derecede karmaşıktır. Dini meseller ve mitler de bu uygarlıklar ile insanların karşılaşması sonucu üretilmiştir.

Kaynakça

<references> </references> [Kategori:Teoriler](Kategori:Teoriler "wikilink") [Kategori:Sözde tarih](Kategori:Sözde_tarih "wikilink")

Orijinal kaynak: antik astronotlar. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes