anterior inferior serebellar arter ne demek?

Anterior inferior serebellar arter (AICA) beyinciği besleyen 3 atardamardan biridir. Baziller arterin beyin sapı ile pons bileşkesi hizasında her iki taraftan çıkar. Seyri değişiklik göstermekle birlikte beyinciğin üst alt kısmına doğru dallar verir ve burada vertebral arterin dalı olan posterior inferior serebellar arter (PICA) ile anastomoz yapar. İnsanların çoğunda Labirintin arter AICA'nın dalı olsa da baziler arterden de çıkabilir. AICA'nın beslediği alanlar PICA'nın baskınlığına göre değişebilir. Sıklıkla beslediği alanlar beyincik ön-alt kısmı, flokkulus, orta serebellar pedinkül ce ponsun alt-dış kısmını besler.1

Klinik önem

AICA damar tıkanıklıkları nadir görülür. Görüldüğü durumlarda lateral pontin sendrom, diğer adıyla AICA sendromu ortaya çıkar. AICA sendromunda ani başlangıçlı bulantı ve kusma, vestibüler çekirdek hasarına bağlı vertigo, nistagmus, hasarın doluğu tarafa doğru düşme, trigeminal sinirin duyu çekirdeğindek hasara bağlı yüzde duyu kaybı, fasiyal sinir çekirdek hasarına bağlı fasiyal paralizi, kohlear çekirdek hasarına bağlı da işitme kaybı ortaya çıkar.234

Kaynakça

Orijinal kaynak: anterior inferior serebellar arter. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Radiology Reference Article {{!}} Radiopaedia.org | url = https://radiopaedia.org/articles/anterior-inferior-cerebellar-artery | website = Radiopaedia | arşivurl = https://web.archive.org/web/20100626031427/https://radiopaedia.org/articles/anterior-inferior-cerebellar-artery | arşivtarihi = 26 Haziran 2010 | erişimtarihi = 6 Mayıs 2020 | ölüurl =hayır}}

Kategoriler