antalya film forum ne demek?

Antalya Film Forum, ilki 2014 yılında 51. Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen ortak yapım marketidir.1 Bu market sayesinde filmlerin yapımcıları veya yönetmenleri filmlerinin proje aşamasından itibaren finansmanlarını sağlamaya başlayabilmektedirler.2 Ayrıca, yapımcı ve yönetmenler bu market sayesinde projelerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına fırsat bulabilmektedir.3 Antalya Film Forum'un direktörlüğünü 2014-2018 yılları arasında Zeynep Özbatur Atakan yürüttü.4 2019 yılından itibaren de yürütücülüğe film yapımcısı Olena Yershova getirildi.5

Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum, her yıl kurgu aşamasındaki bir filmin tamamlanması için "Work in Progress" kategorisinde ve senaryo aşamasındaki belgesel ve kurmaca projelere de "Belgesel Pitching" ve "Kurmaca Pitching" kategorilerinde ödüller veriliyor.6

Antalya Film Forum Ödülleri

Antalya Film Forum 2014

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Proje adı</p></th> <th><p>Yönetmen</p></th> <th><p>Tür</p></th> <th><p>Kategori</p></th> <th><p>Ödül</p></th> <th><p>Sonuç</p></th> <th><p>Kaynak</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Eksik_Bir_Şey" title="wikilink">Eksik Bir Şey</a></em></p></td> <td><p>Burcu Aykar</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Son_Çıkış_(film)" title="wikilink">Son Çıkış</a></em></p></td> <td><p><a href="Ramin_Matin" title="wikilink">Ramin Matin</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Sarmaşık_(film)" title="wikilink">Sarmaşık</a></em></p></td> <td><p><a href="Tolga_Karaçelik" title="wikilink">Tolga Karaçelik</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work In Progress Platformu</p></td> <td><p>Color-Ist Post-Prodüksiyon Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn3" class="footnote-ref" id="fnref3" role="doc-noteref"><sup>3</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Rüzgarın_Hatıraları" title="wikilink">Rüzgarın Hatıraları</a></em></p></td> <td><p><a href="Özcan_Alper" title="wikilink">Özcan Alper</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work In Progress Platformu</p></td> <td><p>Work In Progress Ödülü / 100 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn4" class="footnote-ref" id="fnref4" role="doc-noteref"><sup>4</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn2" role="doc-endnote"></li> <li id="fn3" role="doc-endnote"></li> <li id="fn4" role="doc-endnote"></li> </ol> </section>

Antalya Film Forum 2015

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Proje adı</p></th> <th><p>Yönetmen</p></th> <th><p>Tür</p></th> <th><p>Kategori</p></th> <th><p>Ödül</p></th> <th><p>Sonuç</p></th> <th><p>Kaynak</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Kelebekler_(film)" title="wikilink">Kelebekler</a></em></p></td> <td><p><a href="Tolga_Karaçelik" title="wikilink">Tolga Karaçelik</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Yatılı_Okul_(film)" title="wikilink">Yatılı Okul Y.I.B.O</a></em></p></td> <td><p>Elif Bilge Özköse</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em>Mirina Hespen Reş</em></p></td> <td><p>Ferit Karahan</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching Platformu Jüri Özel Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn3" class="footnote-ref" id="fnref3" role="doc-noteref"><sup>3</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Yurt_(film)" title="wikilink">Yurt</a></em></p></td> <td><p>Nehir Tuna</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Villa Kult Berlin Artistik Destek Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn4" class="footnote-ref" id="fnref4" role="doc-noteref"><sup>4</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Mr._Gay_Suriye" title="wikilink">Mr. Gay Suriye</a></em></p></td> <td><p>Ayşe Toprak</p></td> <td><p>Belgesel Uzun Metraj</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Platformu</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn5" class="footnote-ref" id="fnref5" role="doc-noteref"><sup>5</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em>Olimpiyat</em></p></td> <td><p>Efe Öztezdoğan</p></td> <td><p>Belgesel Uzun Metraj</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Platformu</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn6" class="footnote-ref" id="fnref6" role="doc-noteref"><sup>6</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em>Antoine Köpe’nin Anıları</em></p></td> <td><p>Nefin Dinç</p></td> <td><p>Belgesel Uzun Metraj</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Platformu</p></td> <td><p>Jüri Özel Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn7" class="footnote-ref" id="fnref7" role="doc-noteref"><sup>7</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Rauf_(film)" title="wikilink">Rauf</a></em></p></td> <td><p>Barış Kaya, Soner Caner</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu Ödülü / 100 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn8" class="footnote-ref" id="fnref8" role="doc-noteref"><sup>8</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em>İyilik</em></p></td> <td><p>Özgür Sevimli</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu</p></td> <td><p>Digiflame Renklendirme ve Görsel Efekt Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn9" class="footnote-ref" id="fnref9" role="doc-noteref"><sup>9</sup></a></p></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"></li> <li id="fn2" role="doc-endnote"></li> <li id="fn3" role="doc-endnote"></li> <li id="fn4" role="doc-endnote"></li> <li id="fn5" role="doc-endnote"></li> <li id="fn6" role="doc-endnote"></li> <li id="fn7" role="doc-endnote"></li> <li id="fn8" role="doc-endnote"></li> <li id="fn9" role="doc-endnote"></li> </ol> </section>

Antalya Film Forum 2016

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Proje adı</p></th> <th><p>Yönetmen</p></th> <th><p>Tür</p></th> <th><p>Kategori</p></th> <th><p>Ödül</p></th> <th><p>Sonuç</p></th> <th><p>Kaynak</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Kız_Kardeşler" title="wikilink">Kız Kardeşler</a></em></p></td> <td><p><a href="Emin_Alper" title="wikilink">Emin Alper</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Güven_(film)" title="wikilink">Güven</a></em></p></td> <td><p><a href="Sefa_Öztürk_Çolak" title="wikilink">Sefa Öztürk Çolak</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em>Şahmerdan</em></p></td> <td><p>Mete Gümürhan</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>TRT Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn3" class="footnote-ref" id="fnref3" role="doc-noteref"><sup>3</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em>Anadolu Leoparı</em></p></td> <td><p>Emre Kayiş</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Kurmaca Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Villa Kult Kültürel Rezidans Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn4" class="footnote-ref" id="fnref4" role="doc-noteref"><sup>4</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em>Ben De Buradayım</em></p></td> <td><p>Kıvılcım Akay Doğan</p></td> <td><p>Belgesel Uzun Metraj</p></td> <td><p>Belgesel Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn5" class="footnote-ref" id="fnref5" role="doc-noteref"><sup>5</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em>Kim Mihri</em></p></td> <td><p>Berna Gençalp</p></td> <td><p>Belgesel Uzun Metraj</p></td> <td><p>Belgesel Pitching (Sunum) Platformu</p></td> <td><p>Belgesel Pitching Ödülü / 30 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn6" class="footnote-ref" id="fnref6" role="doc-noteref"><sup>6</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><em><a href="Mr._Gay_Suriye" title="wikilink">Mr. Gay Suriye</a></em></p></td> <td><p>Ayşe Toprak</p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu Ödülü / 100 bin </p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn7" class="footnote-ref" id="fnref7" role="doc-noteref"><sup>7</sup></a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em><a href="Daha" title="wikilink">Daha</a></em></p></td> <td><p><a href="Onur_Saylak" title="wikilink">Onur Saylak</a></p></td> <td><p>Kurmaca Uzun Metraj</p></td> <td><p>Work in Progress Platformu</p></td> <td><p>Digiflame Renklendirme ve Görsel Efekt Ödülü</p></td> <td></td> <td><p><a href="#fn8" class="footnote-ref" id="fnref8" role="doc-noteref"><sup>8</sup></a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn2" role="doc-endnote"></li> <li id="fn3" role="doc-endnote"></li> <li id="fn4" role="doc-endnote"></li> <li id="fn5" role="doc-endnote"></li> <li id="fn6" role="doc-endnote"></li> <li id="fn7" role="doc-endnote"></li> <li id="fn8" role="doc-endnote"></li> </ol> </section>

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: antalya film forum. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler