anoplocephalosis ne demek?

Anoplocephalosis atlar, eşekler ve katırlarda Anoplocephala perfoliata,Anoplocephala magna ve Paranoplocephala mamillana türü cestodlar tarafından oluşturulan bir enfestasyondur. Bu enfestasyon at koliğine yol açabilir. Oribatidae familyasına bağlı gözsüz akarları ara konak olarak kullanırlar. Larva formları cysticercoid şeklindedir. enfestasyon cysticercoidleri taşıyan akarların ağız yolu ile alınması sonucu oluşur. Genellikle ölümlere neden olmamakla birlikte çok yaygın alduğu ve önlem alınmadığı durumlarda ölüme varabilen etkileri olabilmektedir.

Etiyoloji

Gelişimleri indirekttir. Son konaktan dışkı yoluyla dışarı atılan olgun halkalar parçalanarak yumurtalar dışarı çıkar ve Orbatid cinsi akarlar beslenirken bu yumurtaları alırlar. Yumurtalar akarların vücur boşluğunda 18 C'de ve 145-150 günde gelişirler. Atlar bu cysticercoid taşıyan akarları beslenirken otlarla beraber alırlar. cysticercoidler 6 ila 10 hafta sonra bağırsaklarında olgun parazit haline gelir. Olgun parazitlerin eni 2,5 boyu 80 cm'ye kadar çıkabilmektedirler ve ömürleri birkaç yıl olabilmekredir.

Tanı ve tedavi

Tanı, dışkı örneklerinde yumurta aramasıyla ve serolojik yöntemlerle yapılır. Tedavide niclosamide, bithionol asetat, dichlorphen, bithionol, resorantel, pyrantel embonate (tartarate), praziquantel, morantel, pyrantel pamoate gibi anthelmintikler kullanılır.

Dış bağlantılar

http://ercivet.erciyes.edu.tr/arsiv/2005-1/3-atlarda-anoplocephalosis-ve-sagaltim-secenekleri.pdf

http://parazitoloji.dergisi.org/pdf/pdf_TPD_141.pdf

Orijinal kaynak: anoplocephalosis. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler