anlatım ne demek?

Anlatı ile karıştırılmamalıdır.

Anlatım veya ifade;1 duygu, düşünce ve olguların yazılı veya sözlü olarak karşı tarafa bildirilmesi. Anlatım, sözcüklerin belirli dilbilgisi kurallarına uyarak, anlamlı şekilde bir araya getirilmesidir.

Başarılı bir anlatım, "hazırlık" ve "anlatma" safhalarından oluşur. Hazırlık safhası ise "buluş" ve "düzenleyiş"ten meydana gelir.

Türleri

Anlatım, alıcıya iletilişine göre iki türlüdür: sözlü ve yazılı.

Dilbilimci Ömer Asım Aksoy anlatımı, niteliklerine göre üçe ayırır:2

  • Doğru anlatım: Dilbilgisi kurallarına uygun olarak gerçekleşen anlatımdır.
  • İyi anlatım: Konunun en iyi anlaşılabileceği biçimde gerçekleşen anlatımdır. Anlatıcının konuya hazırlıklı olması gerekir.
  • Güzel anlatım: Zengin bir hayal gücünün ürünü olan, gerektiğinde edebî sanatlarla süslü anlatımdır.

Zaman zaman yazılı veya sözlü anlatımda karşılaşılan, yapısal ve anlamsal (semantik) hatalar "anlatım bozuklukları" olarak adlandırılır.3

Kaynakça

Orijinal kaynak: anlatım. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. "ifade." TDK. Erişim: 28 Ekim 2014.

  2. Türk Dili Yard.Doç.Dr. Hülya PİLANCI. sf 122.

Kategoriler