anlam kayması ne demek?

Anlam kayması, zaman kayması veya kip kayması: Türkçede kullanılan haber ve dilek eklerinin yanlış şekilde, yanlış anlamı veya işi anlatacak biçimde kullanılmasıdır.

Bir cümlede kullanılan zaman kelimesi ile zaman eki birbirine uygunluk göstermiyorsa, bu durumda anlam kayması olur. Cümlede ifade edilen durum ile dilek eki uygun olmuyorsa, bu durumda da anlam kayması meydana gelir.

Yarın Ankara'ya gidiyorum. (gideceğim)

Halam yangın çıkınca beni kundağa sarıp dışarı fırlıyor. (fırlamış)

Fatih, İstanbul'u fetheder. (fethetti)

Çocuğu bulmak için çok uğraşır; ama bulamaz. (uğraştı, bulamadı)

Bunu alır, anneme verirsin. (al, ver)

Söylediklerimi hemen yapacaksın. (yap)

Annem yarın teyzeme gidiyor. (gidecek)

Kaynakça

Orijinal kaynak: anlam kayması. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler