anket ne demek?

Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini almak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir. Burada sosyal gruplar dikkate alınmalı farklı gruptaki bireylerin anketlere vereceği cevapların farklılık arzedeceği değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. Anketler şirketlerin yatırımlarını yapmadan önce insanlardan aldıkları bilgi kaynağıdır. Şirketler bu anketler aracılığıyla yatırım yapmakta ve anket sonuçlarına bakarak var olan riski minimum seviyeye çekerler.

Anket uygulamanın yöntemleri

Anket uygulamanın çeşitli yolları vardır. Bunlar geleneksel ve modern olmak üzere iki ayrı konu başlığı altında incelenebilir.

Geleneksel

==== Cevaplayıcının yönettiği anketler= ====

  • Postayla
  • Faksla
  • Elden bırakılıp almayla

==== Araştırmacının yönettiği anketler= ====

  • Telefonla
  • Biçimsel mülakat aracılığıyla

Modern

  • E-posta ile
  • İnternet üzerinden

Görüşme yöntemlerini kullanarak çok detaylı veriler elde edilebilir. Ancak bu yöntem özel bir eğitim gerektirir. Ayrıca ayrıntılı verilerin analiz ve yorumu güç olacaktır. Yazılı anketler ise daha az detaylı veri sağlamalarına rağmen, kısa zamanda büyük  miktarlarda veri toplanmak için uygundurlar.

Orijinal kaynak: anket. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler