ankebût suresi ne demek?

Ankebût Suresi (Arapça: سورة العنكبوت), Kur'an'ın 29. suresidir.1 Sure, 69 ayetten oluşur.2

Sure, ismini 41. ayetinde geçen ve ''dişi örümcek'' anlamına gelen ''ankebût'' kelimesinden almıştır. Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır.3 Surede genel olarak Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi ana inanç konuları; Nuh, İbrahim, Lut ve Şuayb gibi peygamberlerin bazı kıssaları konu edilmekte ve özel olarak da 41. ayetinde dişi örümcekten bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra, surede Âd ve Semûd kavimleri ile Kârûn ve Hâmân gibi şahsiyetlerin hikâyeleri de dikkat çekilmektedir.

Örümcek ayeti

Allah'tan başka varlıkların korumasına sığınanların durumu, (dişi) örümceğin durumuna benzer: (Dişi) örümcek, (ağını) kendine bir yuva edinir, ama yuvaların en çürüğü de (dişi) örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi! (Kur'an, Ankebût, 41)

Bazı uzmanlar, örümcekten bahsedilen ayette Arapçadaki dişiye özgü takılar kullanıldığı için, ilgili ayette dişi örümcekten bahsedildiğini söylerler4 ve hatta bundan ötürü sureye dişi örümcek suresi derler.

İlgili ayette geçen ve "yuva" diye tercüme edilen "beyt" ifadesinin örümceğin ailevi hayatını anlatmış olabileceği görüşü de mevcuttur.5 Tefsir uzmanlarına göre her ne kadar örümceklerin biyoloji dünyasında yuvalarının dayanıksızlığı, gevşekliği ve çürüklüğü bilinse de, aynı zamanda hayvanlar âleminde aile bağları en zayıf olanlar da yine örümceklerdir.6 Çünkü bir dişi örümceğin cinsel ilişkiden sonra yaptığı ilk iş, erkeğini yemektir.7 Canlılar dünyasında dişilerinin erkeklerinden cüsse olarak daha iri olduğu nadir hayvan türlerinden biri olan örümceklerin dişi türleri için, bu iş çok zor değildir.8 Fakat dişi örümceğin kendisi de uzun bir ömür sürmez; yavrularının yumurtadan çıktığını göremeden ölür. Yumurtalardan ilk çıkan örümcek ise, henüz çıkmamış olanları yer.9 Böylece ilgili ayetin, ailevi bağları ölümcül ilişkilerden ibaret olan bu hayvanların zayıflığından bahsetmiş olabileceği de düşünülmektedir.10

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankebût suresi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. İlme davet | erişimtarihi = 21 Haziran 2022 | dil = Türkçe | arşivurl = https://web.archive.org/web/20101215015758/https://www.ilmedavet.com/guvenilmez-disi-ankebut.html | arşivtarihi = 15 Aralık 2010}}

  2. Kuran ve Meali | erişimtarihi = 21 Haziran 2022 | çalışma = www.kuranvemeali.com | arşivurl = https://web.archive.org/web/20220701015525/https://www.kuranvemeali.com/ankebut-suresi/41-ayeti-tefsiri | arşivtarihi = 1 Temmuz 2022}}

  3. Kur'an: Hiç Tükenmeyen Mucize. İstanbul Yayınevi. 2013. ss. 170-173. Erişim tarihi: 17 Haziran

Kategoriler