ankara'daki anıtlar ve heykeller listesi ne demek?

Cumhuriyet dönemi Ankara'sında açılan ilk anıt namazgah tepedeki Etnografya Müzesi önüne yerleştirilen Atlı Atatürk Anıtıdır, anıt 29 Ekim 1927 yılında açılmış, bu anıtı Zafer Meydanındaki Mareşal Atatürk Anıtı ve Ulus Zafer Anıtı izlemiştir.1

1980'li yıllarda dönemin belediye başkanı Ali Dinçer, kentte oluşturulan yaya bölgelerine heykel koymak üzere girişimde bulunur. Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü Heykel hocalarından Burhan Alkar, Remzi Savaş ve Metin Yurdanur üçer adet heykel yaparlar. Burhan Alkar’ın soyut anlayışta galvandizli su borusundan yaptığı Atılım isimli heykeli konulduğu Sakarya yaya bölgesinden kaldırılır. Yine aynı bölgeye konulan Barış kompozisyonu yerinde durmaktadır. Remzi Savaş Abdi İpekçi parkındaki havuza bronz fıskiye kompozisyonuyla, Sakarya yaya bölgesine konulmak üzere iki adet soyutlanmış bronz kompozisyon gerçekleştirir. Ancak bu iki heykel yerlerine konulamadan 12 Eylül 1980 yönetimi tarafından malzemelerinden yararlanmak amacıyla eritilir. Metin Yurdanur’un Ankara Garı önündeki Miras isimli heykeli ve Sıhhıye Abdi İpekçi parkındaki Eller heykeli de bu dönemde yapılmış çalışmalardır.

17-25 Aralık 2007 tarihinde Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde Umut Erhan ve Haldun Cezayirlioğlu katkıları ile Ankara Şehir Anıt ve Heykelleri Fotoğraf Sergisi2 düzenlenmiş ve proje devamında Ankara’nın Heykelleri : bir web projesi3 adı altında web sitesi yayına başlamıştır.

Liste

<table> <colgroup> <col style="width: 20%" /> <col style="width: 20%" /> <col style="width: 10%" /> <col style="width: 50%" /> <col style="width: 50%" /> </colgroup> <thead> <tr class="header"> <th><p>Anıt / Heykel</p></th> <th><p>Bulunduğu yer</p></th> <th><p>Yapan</p></th> <th><p>Açılış</p></th> <th><p>Resim</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Atatürk ve Hukuk</p></td> <td><p>Ankara Adliye Sarayı bahçesi, <a href="Sıhhiye" title="wikilink">Sıhhiye</a></p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> <td><p>1995</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>TESK anıtı</p></td> <td><p>İnönü Meydanı üzerinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu binası önü</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>2001</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Muzaffer Sarısözen</p></td> <td><p>Ankara Radyosu karşısında Cumhuriyet Parkı içinde.</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1993</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Miras_(heykel)" title="wikilink">Miras</a></p></td> <td><p><a href="Ankara_Garı" title="wikilink">Ankara Garı</a> önü</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1980</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Maliye Bakanlığı Anıtı</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1994</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Eller_(heykel)" title="wikilink">Eller</a></p></td> <td><p>Abdi İpekçi Parkı içi</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1980</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Dayanışma Heykeli</p></td> <td><p>Batıkent</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1983</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="İnsan_Hakları_Anıtı_(Ankara)" title="wikilink">İnsan Hakları Anıtı</a></p></td> <td><p>Yüksel Caddesi yaya bölgesi</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1990</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Dans</p></td> <td><p>Cemre Parkı, Demetevler</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1992</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Su Perilerinin Dansı</p></td> <td><p>Kavaklıdere, Kuğulu Park karşısı</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1992</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Su Perilerinin Dansı</p></td> <td><p>Ankara Güzel sanatlar genel müdürlüğü bahçesi, Hipodrom</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Anayasa Mahkemesi Anıtı</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>1995</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>27 Aralık Anıtı</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>2000</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>İsmet - <a href="Mevhibe_İnönü" title="wikilink">Mevhibe İnönü</a> Heykeli</p></td> <td><p>Pembe Köşk Bahçesi</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Madenci</p></td> <td><p>Olgunlar Sokak girişi</p></td> <td><p><a href="Metin_Yurdanur" title="wikilink">Metin Yurdanur</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Başöğretmen Atatürk</p></td> <td><p><a href="Bakanlıklar" title="wikilink">Bakanlıklar</a> semti, MEB bahçesi</p></td> <td><p><a href="Tankut_Öktem" title="wikilink">Tankut Öktem</a></p></td> <td><p>1983</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Atlı_Atatürk_Anıtı" title="wikilink">Atlı Atatürk Anıtı</a></p></td> <td><p><a href="Ankara_Etnografya_Müzesi" title="wikilink">Ankara Etnografya Müzesi</a> önü</p></td> <td><p><a href="Pietro_Canonica" title="wikilink">Pietro Canonica</a></p></td> <td><p>1927</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Mareşal_Atatürk_Anıtı" title="wikilink">Mareşal Atatürk Anıtı</a></p></td> <td><p>Atatürk Bulvarı üzeri, Zafer Meydanı</p></td> <td><p><a href="Pietro_Canonica" title="wikilink">Pietro Canonica</a></p></td> <td><p>1927</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Ankara_Zafer_Anıtı" title="wikilink">Zafer Anıtı</a></p></td> <td><p><a href="Ulus,_Ankara" title="wikilink">Ulus Meydanı</a></p></td> <td><p><a href="Heinrich_Krippel" title="wikilink">Heinrich Krippel</a></p></td> <td><p>1927</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Cüneyt Gökçer Heykeli</p></td> <td><p><a href="Opera_Sahnesi" title="wikilink">Opera Sahnesi</a> önü</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>İbrahim Çallı Heykeli</p></td> <td><p><a href="Ankara_Devlet_Resim_ve_Heykel_Müzesi" title="wikilink">Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi</a> bahçesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Leyla Gencer Heykeli</p></td> <td><p><a href="Opera_Sahnesi" title="wikilink">Opera Sahnesi</a> önü</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Mimar_Sinan_Anıtı" title="wikilink">Mimar Sinan</a></p></td> <td><p><a href="Dil_ve_Tarih_Coğrafya_Fakültesi_Binası" title="wikilink">Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi</a>'nin bahçesinde.</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1966</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk ve Gençlik</p></td> <td><p>Cebeci Atatürk Öğrenci Yurdu bahçesinde</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1970</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Mithat Paşa</p></td> <td><p><a href="Ulus,_Ankara" title="wikilink">Ulus</a> semti, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün bahçesinde</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1966</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Anıtkabir#İstiklâl_Kule" title="wikilink">Kadın Heykel Grubu</a><a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></p></td> <td><p><a href="Anıtkabir" title="wikilink">Anıtkabir</a></p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1953</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Anıtkabir#Hürriyet_Kulesi" title="wikilink">Erkek Heykel Grubu</a><a href="#fn3" class="footnote-ref" id="fnref3" role="doc-noteref"><sup>3</sup></a></p></td> <td><p><a href="Anıtkabir" title="wikilink">Anıtkabir</a></p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1953</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Anıtkabir#Aslanlı_Yol" title="wikilink">Aslan Heykel Grubu</a><a href="#fn4" class="footnote-ref" id="fnref4" role="doc-noteref"><sup>4</sup></a></p></td> <td><p><a href="Anıtkabir" title="wikilink">Anıtkabir</a></p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Anka_Özkan" title="wikilink">Hüseyin Anka Özkan</a></p></td> <td><p>1953</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Ankara_(şehir)#Kardeş_şehirler" title="wikilink">Kardeş şehirler</a></p></td> <td><p>İzmir Caddesi’nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndan girişi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Korede_Savaşan_Türkler_Anıtı" title="wikilink">Korede Savaşan Türkler</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>1973</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Taşankara" title="wikilink">Taşankara</a></p></td> <td><p>Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi yaya bölgesi</p></td> <td><p><a href="Jørgen_Haugen_Sørensen" title="wikilink">Jørgen Haugen Sørensen</a></p></td> <td><p>1992</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Hitit_Güneş_Kursu_Anıtı" title="wikilink">Hitit Güneş Kursu</a></p></td> <td><p><a href="Sıhhiye" title="wikilink">Sıhhiye Meydanı</a></p></td> <td><p><a href="Nusret_Suman" title="wikilink">Nusret Suman</a></p></td> <td><p>1978</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Fen Fakültesi Atatürk Anıtı</p></td> <td><p><a href="Ankara_Üniversitesi_Fen_Fakültesi" title="wikilink">Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi</a>, <a href="Tandoğan_Meydanı" title="wikilink">Tandoğan</a></p></td> <td><p><a href="Nusret_Suman" title="wikilink">Nusret Suman</a></p></td> <td><p>1964</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Çocuk Heykeli</p></td> <td><p>Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önü</p></td> <td><p><a href="Nusret_Suman" title="wikilink">Nusret Suman</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="Güvenpark_Anıtı" title="wikilink">Güvenlik</a></p></td> <td><p><a href="Kızılay_Meydanı" title="wikilink">Kızılay Meydanında</a> Güvenpark içerisinde</p></td> <td><p><a href="Anton_Hanak" title="wikilink">Anton Hanak</a> <a href="Joseph_Thorak" title="wikilink">Joseph Thorak</a></p></td> <td><p>1935</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="ODTÜ_Atatürk_Anıtı" title="wikilink">Atatürk Anıtı</a></p></td> <td><p><a href="Orta_Doğu_Teknik_Üniversitesi" title="wikilink">ODTÜ</a> yerleşkesi</p></td> <td><p><a href="Şadi_Çalık" title="wikilink">Şadi Çalık</a></p></td> <td><p>1968</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="ODTÜ_Bilim_Ağacı" title="wikilink">ODTÜ Bilim Ağacı</a></p></td> <td><p><a href="Orta_Doğu_Teknik_Üniversitesi" title="wikilink">ODTÜ</a> yerleşkesi Eskişehir Yolu kapısı</p></td> <td><p><a href="Tamer_Başoğlu" title="wikilink">Tamer Başoğlu</a></p></td> <td><p>1966</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Tarımcı Atatürk (arka yüz)</p></td> <td><p><a href="Atatürk_Orman_Çiftliği" title="wikilink">Atatürk Orman Çiftliği</a></p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a><a href="#fn5" class="footnote-ref" id="fnref5" role="doc-noteref"><sup>5</sup></a></p></td> <td><p>1981</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Tarımcı Atatürk (ön yüz)</p></td> <td><p><a href="Atatürk_Orman_Çiftliği" title="wikilink">Atatürk Orman Çiftliği</a></p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a><a href="#fn6" class="footnote-ref" id="fnref6" role="doc-noteref"><sup>6</sup></a></p></td> <td><p>1981</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Seymenler Anıtı</p></td> <td><p>Seymenler Parkı</p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1983</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Sincan Atatürk Anıtı</p></td> <td><p><a href="Sincan,_Ankara" title="wikilink">Sincan</a>, Lale Meydanı</p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1993</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Hasat Sonu</p></td> <td><p>Kumrular Sokak ile <a href="Toprak_Mahsulleri_Ofisi" title="wikilink">Toprak Mahsulleri Ofisi</a> binasının kesiştiği noktada</p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1989</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Uzay ve Gençlik</p></td> <td><p><a href="Orta_Doğu_Teknik_Üniversitesi" title="wikilink">ODTÜ</a> yerleşkesi</p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1968</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk Anıtı</p></td> <td><p><a href="Ankara_Üniversitesi_Hukuk_Fakültesi" title="wikilink">Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi</a></p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1998</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Gençlik Anıtı</p></td> <td><p><a href="Ankara_Üniversitesi_Hukuk_Fakültesi" title="wikilink">Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi</a></p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1995</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="Barış_Heykeli_(Ankara)" title="wikilink">Barış</a></p></td> <td><p>Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi yaya bölgesi</p></td> <td><p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><p>1979</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><a href="II._Bayezid_heykeli_(Ankara)" title="wikilink">II. Bayezid Heykeli</a></p></td> <td><p><a href="Türk_Standartları_Enstitüsü" title="wikilink">Türk Standartları Enstitüsü</a> önü</p></td> <td><p><a href="Yavuz_Görey" title="wikilink">Yavuz Görey</a></p></td> <td><p>1986</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk ve Madencilik Anıtı</p></td> <td><p><a href="Maden_Tetkik_ve_Arama_Genel_Müdürlüğü" title="wikilink">Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü</a> bahçesi</p></td> <td><p><a href="Gürdal_Duyar" title="wikilink">Gürdal Duyar</a></p></td> <td><p>1971</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a> girişinde</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ifadesi</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Kongreler</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Kongreler</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Savaşlar</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Lozan</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Cumhuriyet</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri</p></td> <td><p><a href="Devlet_mezarlığı" title="wikilink">Devlet mezarlığı</a></p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1988</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>İrene İrene Heykeli</p></td> <td><p>Bahçelievler, Adnan Ötüken Parkı girişi</p></td> <td><p><a href="Erdal_Aksel" title="wikilink">Erdal Aksel</a></p></td> <td><p>1990</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>İsmet İnönü Heykeli</p></td> <td><p><a href="Ankara_Üniversitesi_Ziraat_Fakültesi" title="wikilink">Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi</a> bahçesi</p></td> <td><p><a href="Rudolf_Belling" title="wikilink">Rudolf Belling</a></p></td> <td><p>1945</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Atatürk Heykeli</p></td> <td><p><a href="Ankara_Üniversitesi_Ziraat_Fakültesi" title="wikilink">Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi</a> bahçesi</p></td> <td><p><a href="Ratip_Aşir_Acudoğlu" title="wikilink">Ratip Aşir Acudoğlu</a></p></td> <td><p>1975</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Çocuk ve Ana Heykeli</p></td> <td><p>Hacettepe Üniversitesi Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi bahçesi</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Gezer" title="wikilink">Hüseyin Gezer</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Atatürk Anıtı</p></td> <td><p>Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hastane arasındaki meydanda</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Gezer" title="wikilink">Hüseyin Gezer</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>TBMM Özgürlük Anıtı</p></td> <td><p><a href="Türkiye_Büyük_Millet_Meclisi" title="wikilink">Türkiye Büyük Millet Meclisi</a> yerleşkesi bahçesi</p></td> <td><p><a href="Hüseyin_Gezer" title="wikilink">Hüseyin Gezer</a></p></td> <td><p>1983</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>TBMM Ata Kompozisyonu</p></td> <td><p><a href="Türkiye_Büyük_Millet_Meclisi" title="wikilink">TBMM</a> Millî Egemenlik parkı içi</p></td> <td><p><a href="Rahmi_Aksungur" title="wikilink">Rahmi Aksungur</a></p></td> <td><p>1981</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Sarı Kız Heykeli</p></td> <td><p><a href="Kurtuluş_Parkı" title="wikilink">Kurtuluş Parkı</a></p></td> <td><p><a href="Selim_Turan" title="wikilink">Selim Turan</a></p></td> <td><p>1993</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Öpüşenler</p></td> <td><p>Kuğulu Park</p></td> <td><p><a href="Muzaffer_Ertoran" title="wikilink">Muzaffer Ertoran</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Adsız</p></td> <td><p>Seymenler Parkı</p></td> <td><p><a href="İlhan_Koman" title="wikilink">İlhan Koman</a><a href="#fn7" class="footnote-ref" id="fnref7" role="doc-noteref"><sup>7</sup></a></p></td> <td><p>1991</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>İsmet İnönü heykeli</p></td> <td><p>Pembe Köşk önündeki parkta</p></td> <td><p><a href="Mine_Sunar" title="wikilink">Mine Sunar</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk Heykeli</p></td> <td><p>Cumhurbaşkanlığı köşkü bahçesi</p></td> <td><p><a href="Sabiha_Ziya_Bengütaş" title="wikilink">Sabiha Ziya Bengütaş</a></p></td> <td><p>1946</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>General Francisco De Miranda heykeli</p></td> <td><p>Birlik Mahallesi ,General Francisco De Miranda parkı</p></td> <td><p><a href="Filinta_Önal" title="wikilink">Filinta Önal</a></p></td> <td><p>2006</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Bernardo O'Higgins anıtı</p></td> <td><p><a href="Şili_Meydanı" title="wikilink">Şili Meydanı</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Havuz Fıskiyesi</p></td> <td><p>Abdi İpekçi Parkı</p></td> <td><p><a href="Remzi_Savaş" title="wikilink">Remzi Savaş</a></p></td> <td><p>1980</p></td> <td><center></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Atatürk heykeli</p></td> <td><p>Bakanlıklar Yargıtay binası önü</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Adalet heykeli</p></td> <td><p>Bakanlıklar Yargıtay binası önü</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Uçak fırlatan el</p></td> <td><p><a href="Ankara_Türk_Hava_Kurumu_Müzesi" title="wikilink">Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi</a> bahçesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Anne Ve Bebeği</p></td> <td><p>Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Bahçesi</p></td> <td><p>Murat Taşkın</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>İbn-i Sina Heykeli</p></td> <td><p><a href="İbni_Sina_Hastanesi" title="wikilink">İbni Sina Hastanesi</a> bahçesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>İhsan Doğramacı heykeli</p></td> <td><p>Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bahçesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Hacettepe_Üniversitesi" title="wikilink">Hacettepe Üniversitesi</a> Sıhhiye yerleşkesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Hacettepe_Üniversitesi" title="wikilink">Hacettepe Üniversitesi</a> Sıhhiye yerleşkesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>?</p></td> <td><p><a href="Hacettepe_Üniversitesi" title="wikilink">Hacettepe Üniversitesi</a> Sıhhiye yerleşkesi</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Tağrık Buğra heykeli</p></td> <td><p><a href="Millî_Kütüphane" title="wikilink">Millî Kütüphane</a> önü</p></td> <td><p><a href="Tankut_Öktem" title="wikilink">Tankut Öktem</a></p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Cahit Külebi heykeli</p></td> <td><p><a href="Millî_Kütüphane" title="wikilink">Millî Kütüphane</a> önü</p></td> <td><p><a href="Sait_Rüstem" title="wikilink">Sait Rüstem</a></p></td> <td><p>1994</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Tunalı Hilmi Bey heykeli</p></td> <td><p>Kuğulu Park</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Lagari Hasan Çelebi</p></td> <td><p><a href="Ankara_Türk_Hava_Kurumu_Müzesi" title="wikilink">Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi</a> içinde</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Bahriye Üçok</p></td> <td><p>Bahçelievler</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>Ahmet Adnan Saygun</p></td> <td><p>Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önü|?</p></td> <td><p>?</p></td> <td><p>?</p></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn2" role="doc-endnote"><a href="#fnref2" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn3" role="doc-endnote"><a href="#fnref3" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn4" role="doc-endnote"><a href="#fnref4" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn5" role="doc-endnote"><a href="#fnref5" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn6" role="doc-endnote"></li> <li id="fn7" role="doc-endnote"><a href="#fnref7" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> </ol> </section>

Yerinden kaldırılanlar

<table> <colgroup> <col style="width: 20%" /> <col style="width: 20%" /> <col style="width: 10%" /> <col style="width: 50%" /> <col style="width: 50%" /> </colgroup> <thead> <tr class="header"> <th><p>Anıt / Heykel</p></th> <th><p>Bulunduğu yer</p></th> <th><p>Yapan</p></th> <th><p>Açılış</p></th> <th><p>Resim</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><center> <p><a href="Su_Perileri" title="wikilink">Su Perileri</a><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> <td><center> <p>Cer Modern bahçesi</p></td> <td><center> <p>?</p></td> <td><center> <p>1925</p></td> <td><center></td> </tr> <tr class="even"> <td><center> <p>Atılım<a href="#fn2" class="footnote-ref" id="fnref2" role="doc-noteref"><sup>2</sup></a></p></td> <td><center> <p>Sakarya Caddesi Yaya Bölgesindeydi</p></td> <td><center> <p><a href="Burhan_Alkar" title="wikilink">Burhan Alkar</a></p></td> <td><center> <p>1979</p></td> <td><center></td> </tr> <tr class="odd"> <td><center> <p>Ahşap Heykel</p></td> <td><center> <p>Atatürk Bulvarı üzeri GAMA iş hanı önünde yer alıyordu</p></td> <td><center> <p><a href="Muzaffer_Ertoran" title="wikilink">Muzaffer Ertoran</a></p></td> <td><center> <p>1988</p></td> <td><center></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> <li id="fn2" role="doc-endnote"><a href="#fnref2" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> </ol> </section>

Kabartmalar

Bulunduğu yerAçıklamaResim
Anıtkabir Mehmetçik Kulesi üzerindeCepheye gitmekte olan Mehmetçik ile elini asker oğlunun omzuna atmış, onu vatan için savaşa gönderen anne tasvir edilmiştir. Kabartma Zühtü Müridoğlu'nun eseridir..4
Anıtkabir İstiklal Kulesi içindeKabartmada ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir gencin yanında kaya üzerine konmuş kartal figürü görülmektedir. Kartal, gücü, istiklâl ve bağımsızlığı, genç ise istiklâli savunan Türk Milleti'ni temsil etmektedir. Kabartma, Zühtü Müridoğlu'nun eseridir.5
Anıtkabir Hürriyet Kulesi içindeKabartmada elinde "Hürriyet Beyannamesi" tutan melek figürü ile yanında şaha kalkmış bir at tasvir edilmiştir. Melek bağımsızlığın kutsallığını, at ise bağımsızlığı sembolize etmektedir. Kabartma Zühtü Müridoğlu'nun eseridir.6
Anıtkabir Müdafaa-i Hukuk Kulesi üzerindeTürk Kurtuluş Savaşımızda ulusal birliğimizin temeli olan Müdafaa-i Hukuk dile getirilmiştir. Kabartmada bir elinde kılıç tutarken, diğer elini ileri uzatmış sınırlarımızı geçen düşmana "Dur..." diyen bir erkek figürü tasvir edilmiştir. İleri uzatılan elin altında bulunan ağaç yurdumuzu simgelemektedir. Kabartma, Nusret Suman'ın eseridir.7
Anıtkabir Barış Kulesi içerisindeKabartmada çiftçilik yapan köylüler ve yanlarında kılıcını uzatarak onları koruyan bir Mehmetçik figürü tasvir edilmiştir. Mehmetçik barışın sağlam ve güvenli kaynağı olan Türk Ordusu'nu sembolize etmektedir. Kabartma Nusret Suman'ın eseridir.8
Anıtkabir Mîsâk-ı Millî Kulesi içerisindeKabartma, Türk Vatanının kurtarılması için içilen millet andını ifade etmektedir. Nusret Suman'ın eseridir.9
AnıtkabirBaşkomutanlık Meydan Muharebesi Kabartması 10
AnıtkabirSakarya Meydan Muharebesi Kabartması 11
AnıtkabirKurtuluş Savaşı ve devrimler
AnıtkabirKuvâ-yi Milliye
Anıtkabir
AnıtkabirTBMM'nin Açılışı, İç İsyanlar
AnıtkabirÇukurova, Antep, Maraş, Urfa, Trakya'da Millî Mücadele
AnıtkabirSiyasal Devrimler
AnıtkabirHukuk, Kadın Hakları ve Soyadı Devrimleri
AnıtkabirTarım, Ormancılık, Sanayi, Ticaret
Anıtkabirİç ve Dış Siyasi Olaylar (1923-1938)
Anıtkabir
AnıtkabirBayrak direği altı
Güvenlik Anıtı
Güvenlik Anıtı
Güvenlik Anıtı
Güvenlik Anıtı
Güvenlik Anıtı
Güvenlik Anıtı
Ankara Etnografya Müzesi önüAtlı Atatürk Anıtı üzerindeki kabartma
Birlik Mahallesi ,General Francisco De Miranda parkıGeneral Francisco De Miranda heykeli üzerindeki kabartma
Ankara Türk Hava Kurumu Müzesi girişinde
Devlet mezarlığıCumhuriyet Tarih Yolu üzerindeki Savaşlar bölümündeki rölyef
Devlet mezarlığıCumhuriyet Tarih Yolu üzerindeki Savaşlar bölümündeki rölyef
Devlet mezarlığıCumhuriyet Tarih Yolu üzerindeki Savaşlar bölümündeki rölyef
AOÇ Atatürk Evi Müzesi yanıTarımcı Atatürk anıtı'nın etrafındaki rölyef
AOÇ Atatürk Evi Müzesi yanıTarımcı Atatürk anıtı'nın etrafındaki rölyef
TBMMİstiklal Marşı Anıtı

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara'daki anıtlar ve heykeller listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Ankara, Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi - Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları - ISBN 975-95848-3-2

Kategoriler