ankara sosyal bilimler üniversitesi ne demek?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Ankara'nın altıncı devlet üniversitesi olarak (2809 Sayı ve 22 Ocak 2013 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan karar uyarınca) 5 fakülte ve 5 enstitü ile kurulan bir devlet üniversitesidir.1

2021-22 eğitim-öğretim yılında 6 ön lisans, 2787 lisans, 1031 yüksek lisans ve 255 doktora öğrencisi olarak toplamda 4079 öğrenci öğrenim görmekteydi. 2022 yılı itibari ile üniversite kapsamında 54 profesör, 48 doçent, 86 doktor, 90 öğretim görevlisi ve 82 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 360 akademik personel görev yapmaktaydı.2

Rektörler

Akademik birimler

Fakülteler

  • Hukuk Fakültesi
  • İslami İlimler Fakültesi
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Yabancı Diller Fakültesi

Enstitüler

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü
  • Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
  • Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
  • Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara sosyal bilimler üniversitesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler