ankara roma tiyatrosu ne demek?

Ankara Roma Tiyatrosu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde Hisar Caddesi ile Pınar Sokak arasında yer alan Antik Roma Tiyatrosudur. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte MS 2. yüzyıla tarihlendirilmektedir.1

1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan arkeolojik veriler neticesinde 1982-1986 yılları arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi öncülüğünde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan yapı2 25 Şubat 1992 tarihinde 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi.3 Yapılan kazılarda tonozlu parados binaları, döşemeli orkestra, seyirci oturma yerleri (cavea), sahne odasından arta kalan temel ve duvarların yanı sıra birçok heykel ve parçaları bulundu.45

Önemli buluntular

Sit alanında yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen eserleri iki grupta toplamak mümkündür. Tiyatronun keşfedilmesiyle birlikte başlayan ve 1982-1986 yılları arasında devam eden ilk kazılar sonucunda, Antik Roma döneminden kalma pek çok obje bulunmuştur. Bunların hemen hemen hepsi tiyatroda kullanıldığı düşünülen plastik eserlerdir. 2009-2010 döneminde yürütülen çalışmalarda ise daha çok tiyatronun sonraki dönemlerde kullanımıyla ilgili verilere ulaşılmıştır. Bu bağlamda; yapının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde seramik-cam üretim atölyesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Etrafta bulunan hatalı üretilmiş seramik kalıntıları, lüleler ve çoğu okunamayacak durumda olan sikkeler bu iddiayı destekleyen önemli kanıtlardandır. Kazılarda bulunan eserlerin büyük çoğunluğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin alt katında sergilenmektedir.6

Restorasyon tartışmaları

2009-2010 yılları arasında yürütülen son kazı çalışmalarından sonra antik tiyatro Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ve yapının restore edilmesi gündeme geldi. Oluşturulan proje kapsamında tiyatronun aslına uygun olarak üç boyutlu modellemesi yapıldı ve cavea kısmının tamamen yenilenmesi kararlaştırıldı.7 Fakat inşa edilirken Ankara taşı kullanılmış olmasına karşın restorasyon sırasında oturma kısmının tamamen beyaz renkli mermerle kaplanması pek çok uzman tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan açıklamalarda restorasyonun tarihe ve yapının aslına uygun yapılmadığı, aksine sıfırdan bir tiyatro inşa edildiği öne sürüldü.8

Antik tiyatroda yeniden restorasyon yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ağustos 2020 tarihinde ihaleye çıkılması kararlaştırıldı.9

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara roma tiyatrosu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler