ankara marşı ne demek?

Ankara Marşı, Ankara'yı konu alan marş. Türkiye'de ilkokullarında öğretilir. Şiiri Mehmet Ali Ertekin'e aittir1234. Şiirin uzun süre Aka Gündüz tarafından yazıldığı sanılsa da Mehmet Ali Ertekin'in yakınlarının açtığı dava neticesinde şiirin Mehmet Ali Ertekin'e ait olduğu mahkeme kararı ile tespit edilmiştir5. Marş Halil Bediî Yönetken tarafından bestelenmiştir. Eser sahibi bulunamadığı için Kalan Müzik ve TRT'nin ücretsiz dağıtmayı planladığı Türk Marşları albümüne konulmadı.6

Güftesinin Yazılması

1933 yılında cumhuriyetin 10. yılını coşkulu biçimde kutlamak için hükümetçe bir yüksek komisyon kurulması ve bu komisyonun yurttaşlara 10. yılın anlam ve önemini ifade eden eserlerin gönderilmesi için çağrıda bulunması üzerine; “Kurtuluş Destanı” adı uzun şiiri yazdı.7 Ankara Marşı’nın dizeleri de bu eserin içinde yer almaktaydı.  Komisyon, Mehmet Ali Ertekin’in eserini “Cumhuriyetin 10. Yılı İçin Şiirler ve Destanlar” adlı broşür için seçerek Mehmet Ali Ertekin’in adı ile yayınladı. Aynı broşürde Behçet Kemal Çağlar’ın 10. Yıl Marşı için yazdığı sözler de bulunmaktaydı.

Sözleri

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: ankara marşı. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. İstanbul 3.Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Esas No:2014/20, Karar No:2015/231

  2. Milliyet Cafe - Ali Eyüboğlu, "Marşlar albümüne bürokrasi darbesi" (www.candundar.com)

Kategoriler