ankara charles de gaulle fransız lisesi ne demek?

Lycée Français Charles de Gaulle, (Türkçe: Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi) 1942 yılında Ankara'da kurulan ve doğrudan Fransa Büyükelçiliği aracılığı ile Fransa Millî Eğitim Bakanlığı'na (Ministère de l'éducation Nationale) bağlı bir okuldur. Türkiye'de eğitim-öğretim yapan diğer Fransız liselerinden farklı olarak T.C Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermemektedir. Bununla birlikte, Fransa toprakları dışında okul açma hakkı, Fransız hükûmeti tarafından yalnızca birkaç ülkeye verilmiş olup Türkiye bu hakkı Lozan Anlaşması uyarınca elde etmiştir.

Eğitimi

Eğitim dili Fransızca olan kurumda anaokulundan itibaren yoğun bir Fransızca eğitimi yanında, Türkçe dersi de zorunlu olarak verilir. Ayrıca seçmeli olarak Almanca ve İspanyolca dersleri de verilmektedir.

Kurum; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinden oluşur. Fransız eğitim sisteminde olduğu gibi sınıf isimleri sırasıyla "petit section, moyen section, grand section, cp, ce1, ce2, cm1, cm2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e ve terminale" olmak üzere 15 sınıftan teşekkül eder. Anaokulu, Fransa Büyükelçiliği'nin fizikî bünyesinde yer aldığı için Fransız toprağı hükmünde olup giriş ve çıkışlar hususî izne tâbidir.

Dış bağlantılar

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara charles de gaulle fransız lisesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler