ankara atatürk sanatoryum eğitim ve araştırma hastanesi ne demek?

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Sanatoryumu ya da eski adıyla Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Sanatoryum olarak kurulan hastane, kuruluşundan bu yana yüzlerce göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanını yetiştirmiş, bu alanda ülkedeki önemli sağlık kuruluşlarından biridir.1

Tarihçe

Hastanenin kuruluş düşüncesi 1930'lu yıllara dayansa da, bu yöndeki ilk somut adım 1944 yılında atılarak hastanenin bugün bulunduğu arazi üzerinde bir tüberküloz sanatoryumu açılması kararlaştırıldı. Ertesi sene başlayan hastanenin inşaatı 1952 senesinde tamamlandı ve 19 Mayıs 1953 tarihinde resmi olarak açılışı yapıldı. "Atatürk Sanatoryumu" adıyla kurulan hastane, başlangıçta sadece tüberküloz hastalarının tedavisi için kullanılmaktaydı ve yalnızca 230 yatak kapasitesine sahipti. 1978 yılında "Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi" adını alan hastane, ilerleyen yıllarda daha fazla yatağın eklenmesi ve verem haricindeki göğüs hastalıklarının da tedavisine başlanmasıyla birlikte hızlı bir gelişim gösterdi. 1967'de kardiyoloji bölümü, 1988'de astım merkezi, 1998'de acil servis ve 1999'da Türkiye'nin ilk sigara bırakma polikliniği kurularak hizmet alanı genişletildi. 2007'de Türkiye'deki ilk multidispliner pulmoner rehabilitasyon merkezi açıldı. "Alerji Ünitesi"nin 2010 yılında "Alerjik Hastalıklar Kliniği"ne dönüştürülmesiyle birlikte ülkedeki ilk alerji ve immünoloji eğitim kliniği kuruldu.2 Ocak 2022 tarihinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilerek Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı.

Başhekimler

Tıbbi birimler

Klinikler

 • Acil Servis Kliniği
 • Alerji ve İmmünoloji Kliniği
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
 • Göğüs Hastalıkları Kliniği
  • Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği
 • Göğüs Cerrahisi Kliniği
 • Girişimsel Pulmonoloji Kliniği
 • İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği
 • Mahkûm Kliniği
 • Uyku Hastalıkları Kliniği

Üniteler

 • Bronoskopi Ünitesi
 • EBUS Ünitesi
 • Evde Bakım Ünitesi
 • Fizik Tedavi Ünitesi
 • Kemoterapi Ünitesi
 • Palyatif Bakım Ünitesi
 • PET-BT Ünitesi
 • Radyoterapi Ünitesi
 • Sigarayı Bıraktırma Ünitesi
 • Yoğun Bakım Ünitesi

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: ankara atatürk sanatoryum eğitim ve araştırma hastanesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler