ankara şehir hastanesi ne demek?

Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan bir hastanedir. 2019'da açılan hastane, 3.704 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin ve Ankara'nın en büyük 2. hastanesidir.1

Tarihçe

Hastanenin €890 milyon tutarındaki maliyeti sekiz yerli ve yabancı banka tarafından finanse edildi.2 Temeli 18 Eylül 2013'te atılan hastanenin inşaatı 2015'te başladı.34 Hastane kamu-özel iş birliği ile inşa edildi.5 Hastanenin bazı bölümleri Ekim 2018'de açıldı.6 Resmî açılışı ise 14 Mart 2019'da gerçekleştirildi.7 Şubat-Mayıs 2019 arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Numune Hastanesi kapatılarak hastalar, tıbbi cihazlar ve personel Ankara Şehir Hastanesi'ne taşındı.89101112

Özellikler

Çankaya ilçesinin Bilkent semtinde yer alan hastane, 180 dekar alan üzerine kuruludur.13 Hastanede 131 ameliyathane, 904 poliklinik ile 82 VIP oda, 1.554 tek yataklı oda, 725 çift yataklı oda ve 700 yoğun bakım ünitesinde toplam 3.704 yatak vardır.1415 Diyaliz kliniği 38 yataklıdır.16 Hastane tam kapasite çalıştığında günde 30.000 hastaya hizmet verecek ve 8.000 acil servis hastasınını tedavi edecektir. Hastanede kalp ve damar cerrahisi, nöroloji, onkoloji, ortopedi ve genel dal birimleri vardır. Hastane, ülkedeki 20 şehir hastanesi arasında en büyük 2. hastanedir.17 Hastanede ayrıca tıbbi gözlem kliniği işlevi gören 100 yataklı bir otel ve ambulans helikopterlerin iniş yapabilmesi için iki heliport bulunur.1819 Hastanede yaklaşık 2.700 akademisyen, doktor ve cerrah, 6.300 sağlık personeli ve 4.000 idari ve destek personeli istihdam edilmektedir.20

HastaneYataklar
Ana hastane66
Genel hastane562
Kalp ve damar hastalıkları hastanesi441
Nöroloji ve ortopedi hastanesi506
Çocuk hastanesi599
Kadın doğum hastanesi542
Onkoloji hastanesi588
Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi300
Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi100
Toplam3.704

Hastane yatak kapasitesi21

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara şehir hastanesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Şehir hastaneleri

Kategoriler