ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü ne demek?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü, uluslararası ilişkiler alanına uzman yetiştiren bir birimdir. Lisans programını bitirenlere “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilir. Mekteb-i Mülkiye içerisinde ve geleneğinde bölümün adı Siyasi Şube'dir. İnek Bayramı'nda bölümün öğrencilerinin üstlendiği ad ise Züppeyun yani Züppeler'dir.

Bölümün amacı

Bu bölümde öğrencilere uluslararası sistemin tarihi ve 16. yüzyıldan bu yana geçirdiği evreler, uluslararası sistemin işleyişi, hukuksal çerçevesi, sistemin birimleri olan devletlerin birbirleriyle ilişkileri, sistemin ekonomik yapısı ve uluslararası sistem içinde Türkiye’nin yeri ile dış ilişkileri ağırlıklı olarak öğretilmektedir. Bu temel derslerin yanında, uluslararası sistemin çeşitli bölgelerinin ayrıntılı incelenmesine, sistemde etkili olan büyük güçlerin dış politika özelliklerine ve uluslararası örgütlere yer verilmektedir. Bunların yanında, diplomatik yabancı dil dersleri de diğer yabancı dil dersleriyle eşgüdümlü biçimde verilmektedir. İlk iki yıl diğer bölümlerle ortak alınan verilen dersler çoğunluktayken, son iki yıl meslek dersleri yoğunluk kazanır. Bölümden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı çok geniştir.

Bölüm mezunları başta Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Turizm, İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı gibi devlet organlarında meslek memuru, uluslararası ilişkiler uzmanı, Avrupa Birliği uzman yardımcısı olarak göreve başlamaktadır. Özel ticari şirketler, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, bankalar, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları da bölüm mezunlarının istihdam edildiği diğer yerlerdir. Akademide yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitimlerine devam eden pek çok mezun, akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde başta uluslararası ilişkiler bölümü olmak üzere akademik ilgilerine göre ilişkili bölümlerde iş imkânı bulmaktadır.

Bölümün programları ve merkezleri

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak gerçekleştirilen uluslararası ilişkiler yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin büyük çoğunluğunu bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi'ne bağlı olan Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen uzmanlık kursları ile yüksek lisans derslerinin de önemli bir kısmını bölüm öğretim üyeleri vermektedir. Bölümün Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Merkezi adı altında bir araştırma ünitesi vardır. Ankara Üniversitesi bünyesinde Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortadoğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, Asya Pasifik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bu bölüm akademisyenlerinin de katkılarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümün etkinlikleri

Uluslararası ilişkiler bölümü, konferans ve sunumların yanı sıra 2017 yılından itibaren her senenin ekim ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresini organize etmektedir.1 Kongre sitesinde (http://www.mulkiyeircongress.org/hakkinda.html ) her yıl seçilmiş farklı temalara ulaşılabilir.

Bölümün mezunları

Bölüm mezunları başta dışişleri bakanlığı olmak üzere bürokraside uzun yıllardır Mülkiye ekolünün temsilcisi olarak yer almaktadır. Çeşitli bakanlıklarda bürokrat kadrolarında ve müsteşar seviyesinde görev alan mezunlar özellikle Türkiye Dışişleri Bakanı olarak pek çok kez sorumluluk üstlenmişlerdir.2 Farklı ülkelerden gelip mezun olan öğrencilerin ülkelerinin bürokrasisinde ve bakanlık düzeyde görev aldıkları bilinmektedir.3 Türkiye'deki ve yurtdışındaki pek çok üniversite bünyesindeki uluslararası ilişkiler ve ilgili bölümlerin kadrolarında da bölüm mezunu akademisyenler çalışmaktadır.

Mezuniyetinin 40. yılını geçiren mezunlar İnek Bayramına, 50. senesini tamamlayanlar ise Mülkiye'nin kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık tarihinde her yıl fakültede düzenlenen törene davet edilmektedir.

Akademik yapı

2021-2022 Güz yarıyılı itibarıyla akademik yapı:

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Funda Keskin Ata

Bölüm Başkan Yrd.: Dr. Öğr. Üy. Atay Akdevelioğlu

Bölüm Sekreteri: Nurgül Güldü

Anabilim DalıAkademik UnvanAkademisyenNotlar
Uluslararası Siyaset Anabilim DalıProf. Dr.Çınar ÖzenAnabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr.Özlem Kaygusuz
Doç. Dr.Klevis Kolasi
Doç. Dr.Nuri Yeşilyurt
Yard. Doç. Dr.Atay AkdevelioğluBölüm Başkan Yardımcısı
Araş.Gör.Selim Öterbülbül
Araş.Gör.Hüseyin Kaylı
Siyasi Tarih Anabilim DalıProf. Dr.Melek FıratAnabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Erel Tellal
Dr.Öğr. Üy.Gökhan Erdem
Dr. Öğr Üy.Özge Özkoç
Araş.Gör.Ahmet Akçam
Uluslararası Hukuk Anabilim DalıProf. Dr.Sertaç H. BaşerenAnabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr.Funda Keskin AtaBölüm Başkanı
Prof. Dr.Erdem Denk
Araş Gör. Dr.Özgür Mengiler

Akademik unvanlarına göre kadro

Akademik UnvanAkademisyenNotlar
Prof. Dr.Sertaç H. BaşerenUluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Melek FıratSiyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı
Erel Tellal
Çınar ÖzenUluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanı
Funda Keskin AtaBölüm Başkanı
Erdem Denk
Doç. Dr.Özlem Kaygusuz
Klevis Kolasi
Nuri Yeşilyurt
Dr. Öğr Üy.Atay AkdevelioğluBölüm Başkan Yardımcısı
Gökhan Erdem
Özge Özkoç
Araş Gör. Dr.Özgür Mengiler
Araş.Gör.Ahmet Akçam
Hüseyin Kaylı
Selim Öterbülbül

ÖYP Programı Kadrosu

 • Araş.Gör. Abdullah Pekel
 • Araş.Gör. Dilek Çelik Keskinoğlu
 • Araş.Gör. Esra Telatar Altınova
 • Araş.Gör. Bilal Alper Torun
 • Araş.Gör. Eylül Renin Tutu
 • Araş.Gör. Haldun Osman Yürümez
 • Araş.Gör. Sami Eker
 • Araş.Gör. Ayşe Cebecioğlu
 • Araş.Gör. Tuğçe Kelleci
 • Araş.Gör. Merve Fedai Mesçioğlu
 • Araş.Gör. Tuğba Yürük
 • Araş.Gör. Hasan Bekdeş
 • Araş.Gör. Zeynep Fırat
 • Araş.Gör. Merve Yavuz

Emekli veya ayrılan öğretim üyeleri

Dış bağlantılar

Kaynakça

Orijinal kaynak: ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi uluslararası ilişkiler bölümü. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

 1. Mülkiye mezunu Bakanı ilk röportajını AA'ya verdi - Anadolu Ajansı - 20 Ekim 2020

Kategoriler