ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi dergisi ne demek?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1942 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) bünyesinde yayına başlayan akademik dergi. MLA ve International Bibliography tarafından indekslenmektedir. Dergide sosyal ve beşerî bilimlerde Türkçe ve muhtelif dillerde makaleler yayımlanmaktadır.1

İlk sayının sunuş yazılarını Hasan Âli Yücel ve fakülte dekanı olan Şevket Aziz Kansu yazdı. Uzun bir süre dergide yayımlanan makaleler kitapçık hacminde idi, özel sayılar da çıkıyordu. Yayımlanmış genel bir dizini yoktur.2

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi dergisi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler