ani kuşatması (1064) ne demek?

1064'te Alp Arslan komutasındaki büyük bir Selçuklu ordusu Ani'ye saldırdı; 25 günlük bir kuşatmadan sonra şehri ele geçirdiler.1

Ani sağlam ve çok kalabalık bir şehirdi.2 500'den fazla kilisesi vardı ve dönemin Hristiyanlarının bir kalesiydi.34 Çok çetin surlarla çevrili olan Ani'yi fethetmek çok zordu.5 Kaleler mancınıklarla dövülünce Selçuklu askerleri içeri girdi ve tüm Bizans ordusunu kılıçtan geçirdi. Öyle ki cesetlerin çokluğundan askerlerin bir kısmı şehre girememişti. Selçuklu askerleri, öldürdüklerinin katbekat üstünde de esir aldılar.6

Kaynakça

Orijinal kaynak: ani kuşatması (1064). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Baynes, T. S., ed. (1878), "Anni" , Encyclopædia Britannica, 2 (9th ed.), New York: Charles Scribner's Sons, s. 72

  2. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih s,52

  3. 8 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih s,51

  4. Urfalı Mateos Vekayinâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli, s.120;

  5. Papaz Grigor’un Zeyli, s.120

  6. Müneccimbaşı, Câmiu’d-Düvel: Selçuklular Tarihi I, s.75

Kategoriler