allame i kül ne demek?

Allame-i Külliye, Osmanlı Devleti'nin en yüksek din adamı olarak görev yapmış Şeyhülislam unvanıyla anılan kişidir. Allame-i Külliye, kelime anlamı olarak "bütün bilgin" veya "tüm ilimlere vakıf olan" anlamına gelmektedir.

Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam, müftülere, kadılara ve diğer ilahiyat camiasındaki görevlilere liderlik eden en yüksek ilahiyat makamıydı. Allame-i Külliye, bu makama atanmış yüksek bir din bilginiydi.

Allame-i Külliye görevini üstlenen en ünlü kişi, 17. yüzyılda yaşamış olan Ebussuud Efendi'dir. Ebussuud Efendi, Osmanlı Devleti tarihinde Şeyhülislam unvanıyla en uzun süre görev yapan kişi olarak bilinmektedir.

Allame-i Külliye, dinî konularda önemli kararlar verir ve fetvalar yayınlar. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nde devlet adamlarına, askerlere ve sivil topluma İslam hukuku, ahlakı ve ilkeleri hakkında tavsiyelerde bulunurdu.