alevi Ne Demek?

Alevilik mezhebine mensup kişileri anlatır. Türkiye'nin her bölgesinde rastlanabilse de nüfus olarak özellikle Erzincan-Tunceli-Sivas civarında yoğunlaşırlar.