accountant ne demek?

Accountant, finansal kayıtları hazırlayan ve yöneten, mali raporlama, vergi hazırlama, bütçe planlama gibi finansal işlemleri yürüten işletme profesyonelidir. Accountantlar, tüm finansal kayıtları takip etmek, işletmenin mali durumunu anlamak ve işletme faaliyetleri hakkında yöneticilere rapor sunmakla görevlidirler. Ayrıca, muhasebeleştirme, defter tutma, finansal analiz, bütçe yönetimi, vergiye uygunluk, vergi beyannameleri hazırlama, vergi danışmanlığı, denetim gibi faaliyetleri yürütmekle de sorumludurlar. Accountantların kesin olması gereken bir dizi yasal ve etik sorumlulukları vardır ve bu nedenle, iyi bir professional olmak için çok özen göstermeleri gerekmektedir.