abuse ne demek?

Abuse, bir kişiye veya hayvana kötü muamele yapmak veya zarar vermek anlamına gelir. Faydalı veya normal faaliyetlerin aşırı veya yanlış kullanımı veya yönlendirilmesi olarak da tanımlanabilir. Abuse, çeşitli şekillerde olabilir, örneğin fiziksel, duygusal, cinsel, maddi veya sözlü olabilir. Abuse genellikle güçsüz veya savunmasız insanlar üzerinde en kötü etkiyi yapar ve toplumda sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yol açabilir. Abuse ile mücadele etmek için yasalar ve politikalar oluşturulmuş ve kurumlar ve organizasyonlar kurulmuştur.