abdulmenaf isminin anlamı ne demek?

Abdulmenaf ismi Arapça kökenli bir isimdir. "Abdul" kelimesi "Allah'ın kulu" anlamına gelirken, "menaf" kelimesi ise "kuvvetli ve sağlam" anlamına gelmektedir. Bu nedenle Abdulmenaf ismi "Allah'ın kuvvetli kulu" veya "Allah'a bağlı ve güçlü kişi" gibi anlamlara gelir. Bu isim genel olarak erkek çocuklara verilmektedir.