6 harfli k ile başlayan kelimeler ne demek?

  1. Kraliyet: Monarşi veya egemenliğin hüküm sürdüğü bir ülkenin kral veya kraliçesi.

  2. Kalori: Yiyeceklerdeki enerji ölçümü birimidir ve bir gram suyu bir derece ısıtmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

  3. Karbon: Kimyasal sembolü C olan ve doğada en bollukta bulunan elementtir. Karbon, organik bileşiklerin temel yapı taşıdır yani yaşamın temelini oluşturur.

  4. Kelebek: İyi bilinen, renkli ve kanatlı bir böcek türüdür. Kelebekler, dişi böcekler tarafından yumurtalar bırakılarak yaşamlarına başlarlar ve öncelikle tırtıl olarak başlarlar.

  5. Kavgacı: Saldırgan veya düşmanca bir tavırları olan kimse veya hayvan. Birçok hayvan türü kavgacıdır ve kendilerini korumak için saldırgan davranışlar sergileyebilirler.

  6. Kıskanmak: İstemeden veya istekli olarak başkalarının sahip olduğu şeyleri veya özellikleri kendinde görmek istemek. Kıskançlık, çoğu zaman olumsuz bir duygudur ve sağlıklı ilişkileri bozabilir.